Troje długoszaków walczyło w I etapie 66. Olimpiady Chemicznej

W sobotę, 23 listopada, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbył się I etap 66. Olimpiady Chemicznej. Udział w nim wzięło troje długoszaków: Aleksandra Lewandowska, Julita Orankiewicz i Krzysztof Naraziński. Wyniki tej części najważniejszego i najtrudniejszego konkursu chemicznego w Polsce poznamy dokładnie 11 grudnia.

I etap 66. Olimpiady Chemicznej składał się z pięciu zadań dotyczących kolejno: iloczynu rozpuszczalności, rozpuszczalności molowej i efektu wspólnego jonu, identyfikacji soli nieorganicznych z elementami termograwimetrii, równowagi chemicznej i reguły przekory, benzenu i jego homologów w połączeniu z reakcjami charakterystycznymi oraz cyklu Krebsa.

Zadania jak zwykle wymagały koncentracji oraz wszechstronnej wiedzy chemicznej i matematycznej. Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie oficjalnych wyników I etapu 66. Olimpiady Chemicznej.

Konrad Trokowski

Skip to content