Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska

Szkoła Podstawowa zwraca szczególną uwagę na to, by nie tylko uczyć, ale i wychowywać, wpajać najmłodszym uczniom dobroć, tolerancję, szacunek dla innych, chęć niesienia pomocy. Samorząd Uczniowski stara się, by współpracować w tym zakresie z dyrekcją szkoły, nauczycielami i innymi instytucjami. W tym celu organizuje liczne akcje charytatywne skierowane do potrzebujących, które przynoszą zawsze zaskakująco pozytywne efekty.
W bieżącym roku szkolnym Samorząd Uczniowski połączył siły z przedszkolem. Celem akcji było pozyskanie karmy dla czworonogów ze schroniska we Włocławku.
27 listopada 2019 r. Samorząd Uczniowski z opiekunem udał się do Schroniska w celu przekazania uzbieranej karmy.

Rodzicom, uczniom i wszystkim zaangażowanym ślicznie dziękujemy.

Joanna Filińska

Skip to content