Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Informatyki

We wtorek, 3 grudnia 2019 r., w sali komputerowej odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Informatyki. Do tego etapu, jako jedyny z naszej szkoły, zakwalifikował się uczeń kl. 7b Robert Daroszewski. Korzystając z platformy dzwonek.pl przez Internet, w ciągu 90 minut, rozwiązywał test konkursowy składający się z 30 pytań.

Zakres wiedzy i umiejętności był bardzo rozległy. Uczeń musiał wykazać się szczegółową wiedzą z zakresu informatyki, myśleniem logicznym, abstrakcyjnym i algorytmicznym, umiejętnością programowania, znajomością klasycznych algorytmów oraz aspektów prawnych i historycznych związanych z informatyką.

Ponieważ Robert jest dopiero w siódmej klasie, musiał w krótkim czasie zrealizować trzy semestry informatyki.

Jadwiga Piasecka

Skip to content