Szlachetna Paczka w naszej szkole!

 

„Swoją radość można znaleźć

 w radości innych,

to właśnie jest tajemnica szczęścia”.

Georges Bernanos

 

I tym razem w okresie świątecznym Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza uczestniczył w akcji ,,Szlachetna Paczka”. To ogólnopolska akcja świątecznej pomocy  realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna.

W naszej szkole nie brakuje ludzi dobrego serca, chętnych do pomocy potrzebującym. Nie jesteśmy obojętni na krzywdę innych. Ważny jest dla nas każdy człowiek, bo każdy buduje wspólnotę, w której wszyscy chcemy podejmować wyzwania i je realizować. W ciągu dwóch tygodni dzieci, rodzice, uczniowie szkoły brali udział w zbiórce potrzebnych rzeczy dla wybranych rodzin oraz pieniędzy.

Największym prezentem dla żyjących w zapomnieniu jest świadomość: „Ktoś o mnie pamięta, ktoś we mnie wierzy”. Dlatego mówimy, że Szlachetna Paczka jest impulsem dla tych, którzy mierzą się z trudnościami. Ma być impulsem do dalszej walki o poprawę swojego losu.

Szlachetna Paczka dociera do osób żyjących w niezawinionej biedzie, czyli takich, które z niezależnych od siebie przyczyn, znalazły się w trudnej sytuacji. Do projektu włączane są głównie osoby starsze i samotne, rodziny wielodzietne i te dotknięte chorobą lub niepełnosprawnością, samotni rodzice oraz ci, których spotkało nieszczęście. Oprócz kryterium finansowego kluczowe znaczenie ma postawa rodziny. Paczka pomaga tym, którzy sami chcą sobie pomóc i charakteryzują się postawą proaktywną. To ludzie, którzy nie dopominają się pomocy, nie krzyczą, że coś im się należy, tylko sami próbują poprawić swój los.

Zaangażowanie rodziców i uczniów przyniosło nieoczekiwane efekty – zebraliśmy nie tylko produkty konieczne do codziennego funkcjonowania, takie jak: żywność i artykuły higieniczno–sanitarne, ale również odzież, zabawki i słodycze. Podziękowania należą się również naszemu Samorządowi Uczniowskiemu, który zorganizował  mikołajkową loterię i dzięki temu zostały zakupione jeszcze inne potrzebne rzeczy.

Koordynatorzy akcji – p. Paulina Iwańska we współpracy z panem Jakubem Zemlakiem i pani Kamilą Marcinkowską – składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom – Rodzicom, Dzieciom, Młodzieży, którzy przyczynili się do zebrania darów w akcji „Szlachetna Paczka”! Ogromnie  dziękujemy p. Przemysławowi Rutkowskiemu za zawiezienie paczki.

Wsparcie materialne, ale również nadzieja i wiara w ludzką dobroć trafiły do potrzebującej rodziny. Nam pozostaje radość z tego, że mogliśmy uczestniczyć w tej szlachetnej akcji.

Dziękujemy za Wasz Dar Serca!

Paulina Iwańska

Skip to content