Etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. A. Swinarskiego ponownie w Długoszu

W sobotę, 14 grudnia 2019, w naszej szkole już po raz czwarty odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. A. Swinarskiego organizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym roku szkolnym w rejonie włocławskim wystartowało pięcioro uczniów, w tym troje z Długosza.

Etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. A. Swinarskiego odbywa się w tym samym czasie w trzynastu miastach Polski. Uczestnik zgłaszając swój udział w konkursie wybiera miejsce, w którym chce pisać etap rejonowy. Zawody we Włocławku są organizowane po raz czwarty z rzędu, a koordynatorem rejonowym w tym okręgu jest pan Konrad Trokowski. Konkurs w tym roku, jak również we wszystkich poprzednich, przebiegł bez żadnych problemów.

Tegoroczny arkusz konkursowy składał się jak zwykle z pięciu zadań podzielonych na podpunkty. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczestnik mógł otrzymać sto punktów.

Na początek w zadaniu A należało rozwiązać test składający się z dziesięciu pytań krótkiej odpowiedzi. Zadanie B dotyczyło zagadnień klasycznej analizy wagowej, a Zadanie C poruszało tematykę ochrony środowiska w powiązaniu z miareczkowaniem kompleksometrycznym. W Zadaniu D przedstawiono uczestnikom dość długi fragment tekstu o syntezie, właściwościach i zastosowaniu tlenków azotu, a zadanie polegało na zilustrowaniu przeczytanego opisu za pomocą równań reakcji chemicznych. Zadanie E przybliżało uczestnikom zagadnienie kondensacji aldolowej, wykorzystywanej między innymi w przemyśle spożywczym, perfumeryjnym i kosmetycznym.

Wyniki konkursu znane będą najprawdopodobniej po Nowym Roku.

Koordynator rejonowy – pan Konrad Trokowski, składa serdeczne podziękowania pani Zofii Kędzierskiej za wszelką pomoc udzieloną w dniu konkursu.

Konrad Trokowski

Skip to content