Młodzież z Długosza uczestniczyła w Europejskim Spotkaniu Młodych Taizé

Od 42 lat na przełomie starego i nowego roku tysiące młodych chrześcijan z Europy uczestniczy w „pielgrzymce zaufania przez ziemię”. Tym razem Europejskie Spotkanie Młodych (katolików, protestantów i prawosławnych) odbyło się we Wrocławiu. Od 28 grudnia do 1 stycznia ponad 15 tys. młodych Europejczyków (w tym także uczniowie i absolwenci naszego liceum) gromadziło się na wspólnej modlitwie o pokój i jedność.

Pomimo wielu różnic i barier protestanci, prawosławni i katolicy dawali świadectwo, że Jezus Chrystus, który nas wszystkich łączy i gromadzi jest w stanie pokonać nasze uprzedzenia i niechęci a w to miejsce daje pokój i braterstwo.

Choć dzieli nas tak wiele, często także język, jednoczy nas zawsze osoba Chrystusa. Każdy z uczestników ma do wyboru kilka ścieżek przeżycia tych dni. Można uczestniczyć w różnych warsztatach tematycznych, włączyć się w pomoc w ekipie pracy lub wesprzeć swoim głosem chór. Plan każdego dnia pozostaje podobny. Młodzież rozpoczyna dzień śniadaniem u rodzin, po czym udaje się na modlitwy w parafii, po których odbywają się spotkania refleksyjne w małych grupach. W południe młodzi jednoczą się podczas wspólnej modlitwy w halach lub świątyniach, a następnie uczestniczą w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez braci ze wspólnoty z Taizé. Kolejnym punktem dnia jest dystrybucja żywności w specjalnie do tego przystosowanych halach. Wieczorem ponownie odbywa się wspólna modlitwa z adoracją krzyża, po czym młodzież powraca do rodzin. Centralnym momentem każdego spotkania modlitewnego jest cisza. To podczas jej trwania wszyscy „mówią tym samym językiem” tak, jakby nigdy nie podzieliła nas pycha spod Wieży Babel.

Tegorocznym hasłem spotkania były słowa „Zawsze w drodze, nigdy nie wykorzenieni”.  Jest to zaproszenie do nieustannej wędrówki w głąb siebie i  poszukiwanie sensu życia, ale również do wychodzenia poza swoją strefę komfortu oraz egoizmu. Wymaga to wysiłku i wyrzeczeń, dlatego naszym kompanem podróży zawsze i wszędzie musi być Jezus Chrystus. On jest „źródłem wody żywej”, dzięki któremu nawet po upadku będziemy w stanie powstać i wyruszyć w dalszą drogę.  

A skoro o drodze mowa to już dziś zapraszamy na kolejne Europejskie Spotkanie Młodych, które w dniach od 28 grudnia 2020 do 01 stycznia 2021 roku odbędzie się w Turynie. Należy przy tym wspomnieć, że Ojciec Święty Franciszek wyraził zgodę na wystawienie w tym czasie Całunu.

ks. Adam Zieliński

Skip to content