Orszak Trzech Króli 2020

“Cuda, cuda ogłaszają” – pod takim hasłem ruszył tegoroczny Orszak Trzech Króli – barwny pochód towarzyszący obchodom uroczystości Objawienia Pańskiego, jakim od wielu lat chrześcijanie w dniu 6 stycznia dają świadectwo swojej wiary. Wzorem biblijnych Mędrców, wierzący w bóstwo Jezusa narodzonego w Betlejem, zmierzają za Gwiazdą prowadzącą do żłóbka z Dziecięciem. W tym roku radosny pochód w naszym mieście rozpoczął się na placu Wolności, aby ulicą 3 Maja przy śpiewie kolęd przejść do bazyliki katedralnej na Eucharystię. Z bożonarodzeniowych kolęd, tak popularnych w polskiej kulturze, pochodziły radosne okrzyki – hasła powtarzane przez rozentuzjazmowanych uczestników: “Witaj, Dzieciąteczko w żłobie. Wyznajemy Boga w Tobie”, “Bóg się rodzi, moc truchleje” i “Chrystus się rodzi, nas oswobodzi”.

W tłumie uczestników Orszaku Trzech Króli nie mogło zabraknąć długoszaków: dyrekcji, nauczycieli i pracowników, a zwłaszcza uczniów i ich rodziców. ZSK im. ks. Jana Długosza jest bowiem jego współorganizatorem wraz z władzami miasta, WSD oraz parafią katedralną. To właśnie uczniowie Długosza, niosąc Betlejemską Gwiazdę, kroczą na czele barwnego korowodu.

 Mszy Świętej w katedrze przewodniczył ks. bp Wiesław Mering, który witając Orszak przybyły do katedry, podkreślił, że Magowie zmierzający ze Wschodu za blaskiem niezwykłego światła, byli bardzo przejęci wiedzą, przepowiedniami i religią, o której  nic nie wiedzieli. Jak głosi stara tradycja, wyruszyli z okolic dzisiejszego Teheranu, aby szukać Nowonarodzonego Króla żydowskiego, oddać mu pokłon i uznać w Nim Boga. Również my, w XXI wieku, idziemy, by dotknąć Jezusa w Eucharystii i wyznać, że widzimy w Nim Pana. To – jak podsumował Ksiądz Biskup – jest najgłębszym spotkaniem z Jezusem.

 Istotę uroczystości Objawienia Pańskiego najpełniej oddaje przeznaczone na ten dzień Słowo Boże: czytanie z Księgi Proroka Izajasza zapowiadające światło rozświetlające mroki ciemności, psalm responsoryjny z refrenem zapewniającym, że wszystkie ludy ziemi uwielbią Pana oraz czytanie z Listu św. Pawła do Efezjan mówiące o tym, że my wszyscy, a także poganie, przez wcielenie Chrystusa jesteśmy uczestnikami zbawienia. Komentarzem i uzupełnieniem tekstów biblijnych była świąteczna homilia wygłoszona przez wikariusza biskupiego ks. prał. Sławomira Deręgowskiego. Kaznodzieja, dzieląc się refleksją nad fragmentem Ewangelii św. Mateusza, uświadomił zebranym, że dzisiaj Chrystus objawia się w Kościele, a wierzący w Niego mają być drogowskazem dla innych, świecącą jasno “gwiazdą” wskazującą drogę do Boga tym , którzy ją zagubili, a nawet są wrogo nastawieni do Chrystusa i Kościoła. Żyjąc w ciągłym dialogu ze światem, moc do dawania świadectwa mamy czerpać z Ducha Świętego, z Ewangelii i Eucharystii. Każde miejsce w Orszaku Trzech Króli jest dobre, jeśli prowadzi nas do Jezusa i do nawrócenia. Mędrcy, gdy znaleźli Dziecię, w którym uznali Boga, wrócili do domu inną drogą, nawróceni, odmienieni. I to jest sensem dzisiejszej uroczystości.

Na zakończenie rozważań ks. prał. S. Deręgowski nawiązał do 20. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej przez bpa Stanisława Gębickiego, wskazując na jego oddanie w prowadzeniu wiernych do Chrystusa. Życzenia Księdzu Biskupowi Stanisławowi złożył również Biskup Ordynariusz, zapewniając o życzliwości i dziękując za zaangażowanie w pełnieniu obowiązków biskupich; jednocześnie prosił diecezjan o modlitwę w intencji dostojnego Jubilata.

Przed udzieleniem uroczystego błogosławieństwa Ksiądz Biskup zaznaczył, że święto Trzech Króli było chronologicznie pierwszą pamiątką Bożego Narodzenia – obchodzono je w Kościele od III wieku, a dopiero 100 lat później ustanowiono dzień Bożego Narodzenia z datą 25 grudnia.

Wiadomo, że 6 stycznia od 2011 r. jest dniem wolnym od pracy, dlatego jako społeczność szkolna włączamy się w obchody uroczystości Objawienia Pańskiego.

Lidia Wiśniewska

Skip to content