1. Międzyszkolny Konkurs Malarski “FAJANSOWE INSPIRACJE”

Z radością pragniemy poinformować, że w piątek 10 stycznia w ZSK im. ks. Jana Długosza odbył się I Międzyszkolny Konkurs Malarski „FAJANSOWE INSPIRACJE”. Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski dokonał  uroczystego otwarcia konkursu. Powitał on przybyłych uczestników, przybliżył znaczenie konkursu oraz podkreślił tradycje fajansowe naszego miasta, które należy pielęgnować. Życzył uczestnikom rozwoju talentów malarskich i licznych sukcesów.

Należy dodać, że konkurs odbywał się w sali tradycji fajansu, której pomysłodawcą jest Ksiądz Dyrektor. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ilość eksponatów zwiększa się z dnia na dzień. Obecnie jest ich już 365.

Autor konkursu, pani Bożena Sobierajska, omówiła regulamin oraz wskazała cele konkursu – propagowanie wśród dzieci i młodzieży sztuki malowania fajansu jako dziedziny sztuki regionalnej oraz wymiany doświadczeń między uczestnikami konkursu, jak również promowanie twórczości malarek fajansu włocławskiego. Uczennica klasy 1A LO Gabriela Gałęza – Kozłowska przybliżyła zebranym historię powstania włocławskiego fajansu. Następnie malarka z obecnej  Fabryki Fajansu we Włocławku pani Mariola Chrzanowska,  zaprezentowała na żywo profesjonalne, artystyczne malowanie. Należy podkreślić, że malarki ze starego fajansu dają nam gwarancję autentyczności wyrobów i potrafią one wiernie oddać charakter fajansów produkowanych przed laty. W drugiej części konkursu uczniowie przystąpili do wykonywania prac malarskich. Na przygotowanym podkładzie ceramicznym  malowali wzory inspirując się fajansem włocławskim. W konkursie udział wzięli uczniowie z włocławskich szkół podstawowych nr 3, 14, 22, 23 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza. Szkoły ponadpodstawowe reprezentowane były przez: Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku, Zespół Szkół Technicznych we Włocławku oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza. To właśnie fajans włocławski pozwolił na integrację uczniów w/w szkół. Czas przeznaczony na wykonanie pracy konkursowej wynosił 2 godziny.

Oceny prac konkursowych dokona Kapituła Konkursowa w składzie: pani Mariola Chrzanowska malarka fajansu włocławskiego oraz pani wicedyrektor Sławomira Lewandowska. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas I Długoszańskiego Biennale Fajansu w dniu  17 stycznia 2020 roku o godz. 11.00 w  auli szkolnej ZSK im. ks. Jana Długosza przy ul. Łęgskiej 26. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników Konkursu na ogłoszenie wyników.

Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Ewie Szanowskiej, właścicielowi Fabryki Fajansu we Włocławku, za pomoc udzieloną przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu.

Bożena Sobierajska

Skip to content