Spotkanie Pasterza Diecezji z Duszpasterstwami Diecezji Włocławskiej

W Niedzielę Chrztu Pańskiego tj. 12 stycznia br. odbyło się noworoczne spotkanie Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa z Duszpasterstwami Diecezji Włocławskiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą pod przewodnictwem Pasterza Diecezji w kościele seminaryjnym pw. św. Witalisa. Oprawę liturgiczną pełniła Odnowa w Duchu Świętym. Organizator uroczystości ksiądz Michał Krygier, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej, powitał Księdza Biskupa oraz wszystkich uczestników obecnych na mszy świętej.

Kazanie wygłosił ks. Krzysztof Antczak. W słowie  bożym nawiązał on do pierwszego czytania z Księgi Proroka Izajasza, zachęcał zebranych do  odnalezienia siebie w obrazach  „nadłamanej trzciny”, „tlejącego się knota” ,”jeńca” i „więźnia”. Pesymistyczny obraz świata zmienia się kiedy wkracza Bóg, który posyła Swojego Syna, obdarza człowieka wolnością i leczy wszelkie rany. Na zakończenie mszy świętej Ksiądz Biskup podziękował wszystkim duszpasterstwom oraz ich duszpasterzom za ogromne zaangażowanie w Kościół, życzył odwagi i męstwa w dawaniu świadectwa Jezusowi Chrystusowi. Podkreślił jak ogromną rolę oraz nadzieję upatruje we włocławskim Kościele. Ksiądz Biskup nawiązał do, a zarazem podziękował duszpasterstwom za zaangażowanie podczas modlitewnego spotkania Polska pod Krzyżem. W drugiej części spotkania, która miała miejsce w refektarzu seminaryjnym, w imieniu wszystkich duszpasterstw podziękowanie i życzenia złożyło Duszpasterstwo Odnowy w Duchu Świętym  wyrażając słowa wdzięczności pod adresem Pasterza Diecezji. Przedstawiciele poszczególnych duszpasterstw mieli wyjątkową okazję do osobistej rozmowy z Księdzem Biskupem. W wyjątkowej uroczystości uczestniczył Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski, Ksiądz Adam Zieliński oraz pedagodzy skupieni w Duszpasterstwie Nauczycieli i Wychowawców z Duszpasterzem ks. Andrzejem Tomalakiem. Nauczycieli reprezentowali: Lidia Wiśniewska, Joanna Karwowska, Gabriela Goszcz, Andrzej Gołębieski,  Dariusz Goldewicz i pisząca te słowa Bożena Sobierajska.

B. Sobierajska

Skip to content