Jasełka małego Długosza w Domu Pomocy Społecznej

Dnia 14 stycznia 2020 r. uczniowie klasy 1a, 1b, 1c i 2a wraz z wychowawcami odwiedzili Pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku. 

Uczniowie zaprezentowali program artystyczny „Jasełka” jako dar serca naszych dzieci dla mieszkańców wspomnianej placówki. 

Gra małych aktorów oraz ich zaangażowanie dostarczyło wielu wzruszeń, a także zachęciło wszystkich widzów do aktywnego udziału w przedstawieniu poprzez wspólne kolędowanie. Dla naszych małych Długoszaków było to niezwykłe przeżycie i niezapomniane chwile tym bardziej, że swoim występem i obecnością wywołali uśmiech na ustach chorych, starszych ludzi. 

Była to prawdziwa lekcja wychowawcza, która uczy szacunku i życzliwości dla drugiego człowieka bez względu na jego wiek i stan zdrowia. 

Serdecznie podziękowano zarówno dzieciom, jak i nauczycielom za miłą i wzruszającą wizytę oraz zaproszono nas do kolejnych odwiedzin. Chwile w Domu Pomocy Społecznej na długo pozostaną w naszej pamięci i sercach, a my przekonaliśmy się jak niewiele trzeba, aby sprawić drugiemu człowiekowi radość i choć przez chwilę pozwolić zapomnieć o szarości dnia.

Dziękujemy pani Pauli Ciniewskiej, pani Dorocie Antczak za pomoc w opiece nad dziećmi. Panu Tomaszowi Centkowskiemu dziękujemy za pomoc w opiece nad dziećmi oraz za czuwanie nad częścią akustyczną całego występu. Dziękujemy Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Spółka z o.o. we Włocławku za transport i bezpieczne dowiezienie dzieci.

Katarzyna Matuszewska

Skip to content