Szkolenie metodyczne – metoda CLIL w nauczaniu języków obcych

W listopadzie ubiegłego roku brałem udział w szkoleniu metodycznym z nauczania języków obcych wśród młodzieży metodą CLIL na Malcie w ramach programu Erasmus. Zajęcia były na tyle ciekawe i pouczające, że chciałem podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z moimi koleżankami i kolegami ze szkoły.

Od słów przeszedłem do czynów i w dniu wczorajszym tj. środę 15 stycznia, przeprowadziłem krótkie szkolenie właśnie z metody CLIL. W sali 106 zebrała się grupka najbardziej zainteresowanych tematem nauczycieli. Podczas spotkania opierałem się głównie na materiałach i prezentacji jaką otrzymałem od mojej koleżanki z Malty – Caroline Campbell.

W czasie spotkania omówiłem pokrótce jak wygląda i na czym polega metoda CLIL oraz jak może ona funkcjonować na różnych przedmiotach – nie tylko językach obcych. Zgromadzone koleżanki i kolegów zapoznałem również z praktycznymi metodami implementacji tejże metody, pokazując konkretne techniki, ćwiczenia i narzędzia, które można wykorzystać podczas przygotowywania i przeprowadzania takiej lekcji.

Mając cichą nadzieję, że nie był to czas stracony dla przybyłych nauczycieli i dziękując za obecność, mogę tylko życzyć sobie, aby chociaż raz spróbowali wykorzystać zdobytą wiedzę i zdołali przekonać się do zalet omawianej metody CLIL.

Maciej Ziółkowski

Skip to content