Podsumowanie pierwszego półrocza 2019/2020

W środę, 22 stycznia 2020 roku podsumowana została i zatwierdzona uchwałą Rady Pedagogicznej klasyfikacja w I półroczu nauki  roku szkolnego 2019/2020.

SP 4-8

W  klasach 4-8 szkoły podstawowej, które liczą 269 uczniów, średnia ocen  wyniosła 4,42. Najwyższą średnią ocen osiągnęła klasa 4a – 4,84, a na drugim miejscu jest klasa 5a z wynikiem 4,78.

Średnia frekwencja w klasach wyniosła 93,50%, a klasy o najwyższej frekwencji to także 4a – 96,79% oraz 5a – 95,69%. Łatwo wywnioskować, że wysoka frekwencja na zajęciach w szkole przekłada się na jakość wyników w nauce.

Najwyższą średnią ocen z języka polskiego – 4,35 osiągnęła klasa 8a, na drugim miejscu z wynikiem 4,19 jest klasa 5c. Najlepsze wyniki z matematyki uzyskali czwartoklasiści 4,58, a na drugim miejscu uplasowała się klasa 7b ze średnim wynikiem 4,12. Najmłodsi w tej grupie osiągnęli również najwyższą i imponującą średnią ocenę z języka angielskiego – 5,42. Na drugim miejscu znaleźli się uczniowie klasy 5a, osiągając wynik średni 4,36.

Aż 86 osób uzyskało w I półroczu średnią ocen 4,75 i więcej. Najwięcej takich uczniów uczęszcza do klasy 5a – 17, a 15 osób do klasy 4a.

Niestety, aż 10 osób otrzymało  w sumie 14 ocen niedostatecznych. Mam nadzieję, że dobrze wykorzystają czas ferii i drugie półrocze do nadrobienia zaległości.

Na ocenę wzorową zachowania zasłużyło aż 101 osób, a 105 na ocenę bardzo dobrą. Przykład stanowi klasa 4a z 14 wzorowymi uczniami, na drugim miejscu znalazła się klasa 7b, w której niestety, są uczniowie z zachowaniem poprawnym oraz nieodpowiednim. Szkoda, że siódmoklasiści nie potrafią zachować się jak należy i psują opinię o swojej klasie. Liczymy także na refleksję uczniów klas piątych nad swoim zachowaniem, które przeszkadza starszym uczniom. Wystarczy stosować się do ustalonej zasady nieopuszczania swojej części pierwszego piętra.

Jesteśmy bardzo dumni z naszych prymusów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i odnieśli sukces, kwalifikując się do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych Kuratora Oświaty. Dwunastu długoszaków będzie walczyć o laury w etapie wojewódzkim konkursów z biologii, chemii, fizyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka polskiego i matematyki. Uczennica klasy 8b – Alicja Bieniek uzyskała liczbę punktów powyżej 90% aż z trzech przedmiotów: biologii, chemii i fizyki.

Już teraz gratulujemy wszystkim tego sukcesu i życzymy, by zostali laureatami konkursów Kuratora.

Po wytężonej pracy w pierwszym półroczu życzę wszystkim Uczniom, Nauczycielom i Pracownikom dobrego wypoczynku podczas ferii.

Sławomira Lewandowska


LO

268 uczniów klas pierwszych i drugich naszego liceum zakończyło I semestr nauki. Średnia ocen w klasach licealnych wyniosła 4,31. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie klasy I A LO po gimnazjum, bo aż 4,82, na drugim miejscu uplasowała się klasa II A LO ze średnią 4,70 a na trzecim I C LO po gimnazjum ze średnią 4,52. Średnią ocen 4,75 i więcej uzyskało 81 uczniów. Najwięcej, bo aż 24 takich uczniów jest w klasie I A LO po gimnazjum.

Średnia frekwencja w klasach licealnych wyniosła  92,51%. Najlepiej do szkoły uczęszczali uczniowie klasy I c LO po szkole podstawowej, którzy uzyskali frekwencję 95,00%, na drugim miejscu są uczniowie klasy I a LO po szkole podstawowej z frekwencją 94,46%, a na trzeci klasa I A LO po gimnazjum z frekwencją 94,13%. 13 uczniów ukończyło semestr ze 100% frekwencją, co oznacza, że nie opuścili ani jednej lekcji.

Wzorowe oceny z zachowania otrzymało 126 uczniów, bardzo dobre 114, a dobre 28.

Niestety, aż 15 uczniów nie opanowało minimum programowego z poszczególnych przedmiotów i otrzymało łącznie 25 ocen niedostatecznych. Ponadto 2 uczniów  jest nieklasyfikowanych z jednego przedmiotu.

Wszystkim, którzy uzyskali pozytywne oceny i wysokie wyniki gratulujemy, a uczniom, który mają jeszcze zaległości życzymy, aby czas ferii był czasem wytchnienia, ale i nadrabiania zaległości.

Wszystkim życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Urszula Brykalska

Skip to content