Bezpiecznie i profilaktycznie

Bezpiecznie i profilaktycznie

Czas przed feriami zimowymi był związany z przypomnieniem uczniom zasad bezpiecznego zachowania, których należy przestrzegać w trakcie zimowego wypoczynku. Podczas przerw międzylekcyjnych w holu szkolnym została wyświetlona prezentacja „Bezpieczne ferie zimowe”. Poruszała ona kwestie dotyczące tego o czym warto pamiętać podczas ferii zimowych oraz prezentowała zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

Skip to content