Bezpiecznie i profilaktycznie

Czas przed feriami zimowymi był związany z przypomnieniem uczniom zasad bezpiecznego zachowania, których należy przestrzegać w trakcie zimowego wypoczynku. Podczas przerw międzylekcyjnych w holu szkolnym została wyświetlona prezentacja „Bezpieczne ferie zimowe”. Poruszała ona kwestie dotyczące tego o czym warto pamiętać podczas ferii zimowych oraz prezentowała zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Prezentację przygotował Samorząd Uczniowski kl. 5-8 pod kierunkiem pani Bożeny Sobierajskiej. W klasie 7a odbyły się warsztaty nt. cyberprzemocy, które poprowadziła pani Grażyna Cudna z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Włocławku, natomiast klasa 5a uczestniczyła w spotkaniu z tą samą prelegentką nt. agresji w nas i wokół nas. Uczymy się rozwiązywać trudne sytuacje i radzić sobie z emocjami. Klasa 5c wykonała plakaty nt. bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Organizatorem wydarzeń była pani Bożena Sobierajska – pedagog szkolny. Życzymy wszystkim radosnych, udanych, a przede wszystkim bezpiecznych ferii zimowych!

Bożena Sobierajska

Skip to content