Niecodzienne rekolekcje licealistów w Zakopanem!

Niecodzienne rekolekcje licealistów w Zakopanem!

W dniach 26-29 stycznia 2020 r. grupa 21 licealistów wraz z trzema opiekunami wyjechała do Zakopanego, aby w pięknej scenerii polskich gór jeszcze bardziej zgłębiać tajemnicę Boga. Znakomite warunki pobytu zawdzięczamy siostrom urszulankom, które przyjęły nas pod swój dach i zapewniły wszystko, co potrzebne duchowo i materialnie młodym ludziom podczas rekolekcji. Każdego dnia po śniadaniu wychodziliśmy na szlaki górskie, a wieczorami ks. Jacek Buta w kaplicy sióstr odprawiał specjalnie dla nas Mszę św. Wszyscy bardzo skorzystaliśmy na świetnej, górskiej pogodzie i wykorzystaliśmy ten czas na pogłębienie swojej wiary we Wszechmogącego Boga.

Czytaj więcej