UKS „Długosz” po raz trzeci sięga po grant z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Z radością informujemy, że działający przy Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku Uczniowski Klub Sportowy „Długosz”, na podstawie decyzji Ministra Sportu z dnia 30 stycznia 2020 r. otrzymał dofinansowanie na prowadzenie w 2020 roku zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wsparcie finansowe  ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) otrzymaliśmy już po raz trzeci, w ubiegłym roku Ministerstwo na dodatkowe zajęcia przyznało klubowi kwotę 15.000,00 zł., a dwa lata temu 10.000,00 zł. Tym razem otrzymaliśmy całą kwotę, o którą się ubiegaliśmy, czyli 18.300,00 zł.

W ramach przyznanego grantu zadaniem zostanie objętych 90. uczestników, w tym roku obok uczniów szkoły podstawowej, po raz pierwszy w zajęcia zostaną włączone dzieci w wieku przedszkolnym. Ćwiczenia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej będą realizowane w sześciu grupach, w terminie od 3 lutego do 25 listopada 2020 r.

Otrzymane dofinansowanie zawdzięczamy zarządowi klubu oraz pani Magdzie Gutral, którzy po pierwsze pozytywnie zrealizowali i rozliczyli ubiegłoroczny grant, przygotowali kolejny wniosek i przystąpili w listopadzie ubiegłego roku do otwartego konkursu Ministerstwa na dofinansowanie w 2020 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Serdeczne podziękowania zarząd UKS „Długosz” kieruje do Rodziców, którzy wspierają klub wpłacając składki członkowskie oraz zawsze pomocnemu i wspierającemu sport w naszej szkole Księdzu Dyrektorowi Jackowi Kędzierskiemu. Otrzymane wsparcie finansowe od Rodziców i Dyrektora ZSK „Długosz” jest 20% wkładem własnym klubu, który należy wykazać we wniosku ubiegającym się o grant.

M. Bajraszewska i M. Gutral

Skip to content