Konferencja metodyczna z udziałem anglistów Długosza

Podczas gdy ferie zimowe dobiegają końca, nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby podnosić w wolnym czasie swoje kompetencje i jak najlepiej przygotować się do nowego semestru. Z tą myślą przedstawiciele Długosza udali się w piątek, 7 lutego, do Torunia, aby wziąć udział w intensywnej konferencji metodycznej zorganizowanej przez wydawnictwo Macmillan. Motywem przewodnim tego wydarzenia była analiza strategii pracy w klasach I-III SP, dobór optymalnych metod pracy w pierwszym pełnym cyklu kształcenia w klasach IV-VIII SP, a także analiza i wnioski płynące z wyników pierwszej edycji Egzaminu 8-klasisty.

W gościnnych progach Hotelu Mercure, przy stanowisku rejestracji, powitały nas panie koordynator całego przedsięwzięcia reprezentujące organizatora: p. Małgorzata Świerczyńska – kierownik regionalny ds. sprzedaży, oraz p. Maria Stankiewicz – reprezentant odpowiedzialny za rejon toruńsko-włocławski. W serdecznej atmosferze zostaliśmy wprowadzeni w tematykę konferencji składającej się z 3 modułów ćwiczeniowych oraz otrzymaliśmy odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące praktyk szkolnych z jakimi miały styczność nasze mentorki.

Pierwszy moduł, inaugurujący konferencję, rozpoczął się o godz. 10.00. Panel pod tytułem Mądra zabawa to podstawa poprowadziła p. Małgorzata Mróz, nauczyciel z 10-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w nauczaniu wczesnoszkolnym w jednej z warszawskich szkół. Na samym wstępie zaznaczyła ona znaczenie zabawy jako podstawowej praktyki edukacyjnej w procesie nauki języka angielskiego. Jednocześnie prelegentka zwróciła uwagę na przemyślaną i ustrukturyzowaną organizację tego procesu, który musi uwzględniać 4 podstawowe cele: leksykalny, komunikacyjny, pozajęzykowy i wychowawczy. Następnie prowadząca przeszła do praktycznej prezentacji różnego typu zabaw edukacyjnych przeznaczonych dla najmłodszych: wizualnych, manualnych, poznawczych, ruchowych, dramowych i muzycznych. Uczestnicy konferencji mogli czynnie włączyć się w ćwiczenia polegające na angażowaniu uczniów w integrację w grupie, wykorzystanie umiejętności sensorycznych celem lepszego przyswajania sprawności językowej, a także korzystanie z recyklingu jako funkcjonalnej metody wprowadzania zagadnień leksykalno-gramatycznych.

Drugi moduł konferencyjny, zatytułowany Always on their minds, poświęcony był metodom aktywizującym w starszych klasach szkoły podstawowej. Tę część poprowadzili dr Czesław Kiński oraz dr Jacek Łagun – pracownicy Katedry Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, będący współautorami podręczników do nauki języka angielskiego. Poruszyli oni kwestie takie jak problemy uczniów wynikające z niezrozumienia poleceń jakie muszą wykonać pod kątem zadań egzaminacyjnych, co prowadzi do popełniania niezamierzonych błędów w procesie analizy i tworzenia tekstu. Nasi eksperci podkreślili również wartość konsolidacji nabytej wiedzy poprzez organizację systemu powtórzeń materiału w sposób, który powinien być permanentny, skoncentrowany na konkretnych zadaniach oraz atrakcyjny dla ucznia, aby łatwiej było mu stworzyć połączenia i schematy myślowe. Nie mogło zabraknąć ćwiczeń personalizujących doświadczenie produkcji językowej, dzięki którym uczniowie kreują otoczenie w którym żyją, aplikują nabytą wiedzę leksykalno-gramatyczną oraz odpowiednie funkcje językowe w codziennych rozmowach, tworzą streszczenia usłyszanych lub przeczytanych tekstów, czy też pokonują problemy komunikacyjne wynikające z braku wiedzy życiowej.

Trzecia część konferencji zatytułowana Stairway to heaven or highway to hell, dotyczyła bolączek związanych z analizą wyników pierwszego w historii polskiego systemu szkolnictwa Egzaminu Ósmoklasisty. Dr. Czesław Kiński oraz dr. Jacek Łagun tym razem skupili się na rosnącym poziomie trudności egzaminu, który docelowo ma osiągnąć pułap A2+/B1 według Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego. Średnia z języka angielskiego wyniosła zaledwie 59%, co przy obecnym obniżonym poziomie trudności zmusza do refleksji związanej z rozłożeniem akcentów na poszczególne kompetencje sprawdzane podczas tego egzaminu. Największe deficyty zauważono w sferze znajomości środków językowych oraz tworzeniu wypowiedzi pisemnych, a zatem kompetencji, które są kluczowe w nowej formule egzaminu kładącej nacisk nie tyle na komunikatywność, ile na precyzję i poprawność przekazu. W odróżnieniu od egzaminu gimnazjalnego, uczniowie osiągają słabsze wyniki, gdyż zadania zamknięte, w których często decydował tzw. „ślepy traf”, zostały w znacznej części zastąpione zadaniami otwartymi, które w bezwzględny sposób obnażają deficyty leksykalno-gramatyczne uczniów. W kontekście zaistniałych problemów, należy skupić się na angażowaniu uczniów w tworzenie wypowiedzi ustnych za sprawą których będą mogli nie tylko przećwiczyć nowo poznane środki językowe, ale również skutecznie je utrwalić, aby podczas egzaminu potrafili odtworzyć poprawne rozwiązania semantyczne. Nasi eksperci uświadomili zgromadzonym, iż w kontekście różnego stopnia zaawansowania uczniów, konieczne jest różnicowanie tempa przygotowań, gdyż to nie pełna realizacja materiału, ale jego dobre zrozumienie, utrwalenie i selekcja nabytych środków językowych wśród uczniów są kluczem do sukcesu w perspektywie Egzaminu Ósmoklasisty.

Konferencja zakończyła się po godz. 14. krótką ewaluacją poszczególnych modułów oraz wręczeniem certyfikatów uczestnictwa. Z pewnością poznane w jej trakcie techniki „mądrych zabaw”, jak również analiza błędów egzaminacyjnych, będą cennym zasobem wspomagającym nauczycieli w jak najlepszym ukierunkowaniu przygotowań uczniów do Egzaminu Ósmoklasisty, który może być jeszcze daleko na horyzoncie, ale jego poziom trudności i skupienie na precyzji językowej wymagają podjęcia jak najszybszych kroków przygotowujących do efektywnego przezwyciężenia stawianych przez niego wyzwań.

Paulina Stężewska
Jakub Kostrzewski

Skip to content