Wielki sukces akcji pomocy zwierzętom

Ponad 250 uczniów naszej szkoły wzięło udział w akcji pomocy zwierzętom, zorganizowanej przez trzy licealistki we współpracy z Samorządem Uczniowskim Liceum. Zebraliśmy kilkaset kilogramów karmy, odżywek, koców, mleka, środków czystości i przedmiotów codziennego użytku, które przekazaliśmy na rzecz zwierząt będących pod opieką włocławskich placówek: schroniska i TOZ-u oraz przytuliska w Brześciu Kujawskim.

Inicjatorkami akcji były uczennice naszego liceum: Wiktoria Lewandowska (2B), Izabela Ciesielska (1A) i Julia Latecka (1a), a w organizację całego przedsięwzięcia aktywnie włączył się Samorząd Uczniowski Liceum. Przynoszone przez uczniów dary składane były najpierw w pracowni chemicznej, ale ze względu na wielką ich ilość, przeniesiono miejsce zbiórki do świetlicy szkolnej, a następnie do budynku sportowego. Kilkukrotnie zbierane produkty były dowożone do beneficjentów busem szkolnym. Na zdjęciach wykonanych przez uczennice przedstawiamy dzienne efekty zbiórki. Serdecznie dziękujemy wszystkim długoszakom za wielkie serca!

Organizatorzy bardzo dziękują za pomoc w przeprowadzeniu akcji Księdzu Dyrektorowi Jackowi Kędzierskiemu i Pani Wicedyrektor Sławomirze Lewandowskiej oraz Kierownikowi Administracyjnemu – Pani Jolancie Gawrysiak za wszelką udzieloną pomoc począwszy od udzielenia zgody na przeprowadzenie zbiórki, a na udostępnieniu busa szkolnego skończywszy. Podziękowania składamy również Panu Dariuszowi Goldewiczowi i Panu Przemysławowi Rutkowskiemu za kilkukrotne przewiezienie zebranych darów do placówek opieki nad zwierzętami. Za czynne włączenie się w akcję dziękujemy również nauczycielom: Pani Annie Baranowskiej, Ewie Bieniek, Joannie Karwowskiej, Anecie Pawłowskiej, Agnieszce Szabłowskiej, Annie Taberskiej, a także Panu Rafałowi Kurzępie, Konradowi Trokowskiemu i Maciejowi Ziółkowskiemu.

Wiktoria Lewandowska (2B),
Izabela Ciesielska (1A),
Julia Latecka (1a),
Konrad Trokowski

Skip to content