Cyberprzemoc – konsekwencje prawne

Uczniowie klas 5,6 i 8a szkoły podstawowej we wtorek, 18 lutego br., uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Straży Miejskiej we Włocławku panią Anetą Kuczyńską. Tematem spotkania była cyberprzemoc i jej konsekwencje prawne.

Prelegentka w sposób szczegółowy odniosła się do zagrożeń jakie spowodowane są występującym zjawiskiem cyberprzemocy – czyli zagrożeń w sieci. Omówiła także konsekwencje prawne dotyczące tego zagadnienia. Organizatorem spotkania była pani Bożena Sobierajska – pedagog szkolny. Zagadnienia omawiane  na spotkaniu wpisują się w realizację programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

Bożena Sobierajska

Skip to content