„Matematyka jest miarą wszystkiego”

„Matematyka jest miarą wszystkiego”
Arystoteles

Cele realizowanej podstawy programowej z matematyki mówią o konieczności kształtowania u uczniów umiejętności rozumowania, korzystania z informacji czy wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Uczeń uczy się wzorów, ale rzadko ma możliwość zweryfikowania swojej wiedzy w konkretnej sytuacji. Dlatego 17.02.2020 r. do klasy IIc została zaproszona pani inżynier Agnieszka Szymańska-Brzeska, mama Rozalii Brzeskiej. Wprowadziła uczniów w tajniki skali w życiu codziennym. Pani Karolina Kamedulska uatrakcyjniła dzielenie liczb na podstawie pizzy i napojów 2-litrowych. Uczniowie byli zachwyceni i stwierdzili, że była to bardzo smaczna lekcja matematyki.

Mirella Kwiatkowska

Skip to content