Stypendium im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego dla Igora Deptulskiego z IIB LO

20 lutego 2020 roku o godzinie 16:00 w gmachu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie po raz szesnasty odbyła się uroczystość wręczenia nagrody oraz stypendium im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego. Wspomniane wyróżnienia przyznaje Fundacja Solidarna Wieś. Zebranych duchownych, posłów i senatorów, ludzi związanych z wsią i zaproszonych gości powitał Sekretarz Generalny KEP – ksiądz biskup Artur Miziński. Laureatem nagrody za rok 2019 został ksiądz arcybiskup Henryk Hoser, którego rodzina od 1844 roku zajmuje się ogrodnictwem oraz sadownictwem. Laudację na cześć tegorocznego laureata wygłosił redaktor Piotr Otrębski z Radia Warszawa. Wręczenia nagrody dokonał metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz.
Stypendium im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego na rok szkolny 2019/2020 przyznano Igorowi Deptulskiemu – uczniowi klasy II B LO, który odbierał je, będąc pod opieką wicedyrektora naszej szkoły księdza Sebastiana Tomczaka. Towarzyszył temu wydarzeniu ksiądz dr Piotr Dykowski, dawny katecheta ZSK. Swoje gratulacje przekazał stypendyście nuncjusz apostolski w Polsce ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio, Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski ksiądz biskup Artur Miziński, ksiądz profesor Jerzy Pałucki zasiadający w radzie fundacji oraz wiele innych znamienitych osobistości.
Wspomniana fundacja powstała w 1997 r. i od 2004 r. przyznaje nagrody i stypendia im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, reaktywatora naszej szkoły.
Pragnę serdecznie podziękować Przewodniczącemu Rady Fundacji Solidarna Wieś – panu Sławomirowi Siwkowi, Prezesowi Zarządu – panu  Zenonowi Sułeckiemu, dyrektorowi ZSK – księdzu doktorowi Jackowi Kędzierskiemu oraz księdzu wicedyrektorowi Sebastianowi Tomczakowi.
Igor Deptulski
Skip to content