Sukces Długosza na Debacie Oksfordzkiej

Dnia 20.02.2020 roku uczniowie Długosza wzięli udział w IV Włocławskiej Debacie Oksfordzkiej, zorganizowanej przez III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku. Projekt został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Włocławek, Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Tegoroczne spotkanie poświęcone było następującym tematom:

  1. Czy Polska zdała egzamin z demokracji w 20 – leciu międzywojennym? – 100. rocznica pierwszych wyborów parlamentarnych.
  2. Czy była szansa uratować pokój w Europie w 20 – leciu międzywojennym? – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej.
  3. Wojna obronna Polski – wrzesień 1939. Czy Polska miała szansę ją wygrać? – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej.
  4. Czy obrady Okrągłego Stołu były jedynym sposobem na obalenie komunizmu w Polsce? – 30. rocznica obrad Okrągłego Stołu.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Aleksandra Łącka (3B LO) oraz Igor Deptulski (2B LO). Niezmiernie miło nam poinformować, że Aleksandra Łącka została laureatką drugiego miejsca, pozostawiając w pokonanym polu wielu uczniów z terenu Włocławka i okolic.

Formuła debaty miała na celu skłonienie młodzieży do podjęcia próby analizy procesów społeczno-politycznych, kształtujących tożsamość ustrojową Polski na przestrzeni XX wieku, oraz popularyzację tematyki niepodległościowej. Ponadto, ważnym jej celem pedagogicznym było ugruntowanie wśród uczniów znajomości zasad kulturalnego i merytorycznego  sposobu prowadzenia dyskursu  politycznego, jak również położenie nacisku na kulturę języka oraz umiejętność przejrzystego budowania wypowiedzi na forum publicznym.

Serdecznie gratulujemy sukcesu naszej uczennicy i życzymy równie okazałych wyników na zbliżających się maturach!

Katarzyna Kwiatkowska

Skip to content