Zajęcia integracyjne w klasie 6b

Integrowanie klasy to bardzo ważny element oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych. Stanowi on niekiedy długotrwały proces. W piątek, 21 lutego br. w klasie 6b odbyły się z inicjatywy pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy zajęcia integracyjne. Poprowadziła je pani Grażyna Cudna z Poradni Psychologiczno-Pegagogicznej we Włocławku. Celem zajęć było: budowanie pozytywnych relacji grupowych, poczucia bezpieczeństwa, kształtowanie klasy jako grupy mającej świadomość wspólnoty zadań obowiązków osób do niej należących, budzenie zaufania do siebie, grupy i wychowawcy klasy, wdrażanie do współpracy, ukazanie korzyści jakie daje udana współpraca, opracowanie zasad panujących w klasie. Cele zajęć zostały osiągnięte. Dziękujemy pani Grażynie Cudnej z PPP we Włocławku za przeprowadzenie owocnych zajęć w miłej i serdecznej atmosferze.

Bożena Sobierajska, Milena Kujawa

Skip to content