Popielec

W środę, 26 lutego br., szkolna wspólnota Dużego Długosza wzięła udział w liturgicznej inauguracji okresu Wielkiego Postu. Na porannej mszy świętej, w kaplicy szkolnej przy ul. Łęgskiej 26, spotkali się przedstawicieli Dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników naszej szkoły, a przede wszystkim liczna reprezentacja uczniów ZSK.

W kazaniu wygłoszonym przez ks. dr. Jacka Butę mogliśmy usłyszeć o potrzebie bycia szczerym i autentycznym pod względem prezentowanej postawy duchowej, a także bezinteresownym oraz sumiennym w kontekście spełniania uczynków miłosierdzia, które, zgodnie z duchem Ewangelii, powinny mieć miejsce „niejako w ukryciu przed samym sobą”. Człowiek nie powinien traktować swego miłosierdzia jako powodu do dumy i pychy, ale zaakceptować je jako naturalną powinność każdego chrześcijanina obecną w jego codziennym życiu.

Po kazaniu nastąpił obrzęd posypania głów wiernych popiołem. Ma on na celu przypomnieć nam w okresie pokuty i zadośćuczynienia za popełnione przewinienia, iż nasza doczesna pielgrzymka nie będzie trwać wiecznie. Słowami „Prochem jesteś, w proch się obrócisz” oraz „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” kapłani pouczali wiernych o potrzebie podjęcia wielkopostnych postanowień mających na celu uzdrowienie duszy poprzez praktykę modlitwy, postu i jałmużny.

Na koniec mszy św. Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski zachęcił zgromadzonych do podjęcia wielkopostnych postanowień oraz owocnego wykorzystania czasu oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie, aby jak najlepiej przygotować się do zrozumienia przesłania tajemnicy zwycięstwa życia nad śmiercią, której będziemy świadkami u kresu wielkopostnego czuwania.

Jakub Kostrzewski

Skip to content