Koronawirus – jak się bronić?

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa apelujemy do Rodziców  i Uczniów, a także Pracowników Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza o:

  • przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • nieposyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
  • nieprzychodzenie do pracy w szkole, przedszkolu podczas przeziębienia i choroby nauczycieli i pracowników;
  • unikanie wyjazdów do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
  • bezzwłoczne powiadomienie najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenie się do oddziału zakaźnego czy oddziału obserwacyjno-zakaźnego dziecka, które wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne;
  • w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły rodzicom dziecka do 8. roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy
    (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999
    o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

Jeśli nie mieli Państwo kontaktu z osobą chorą na koronawirusa, nie ma powodu do obaw, ale w przypadku dodatkowych wątpliwości można skorzystać z infolinii Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Skip to content