Sukces Długoszaczków w olimpiadzie OLIMPUSEK

Olimpiada OLIMPUSEK w sesji zimowej przeznaczona była dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego na klasy. Treść sprawdzianów uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Olimpiada OLIMPUSEK w sesji zimowej z języka angielskiego … Czytaj więcej

Finaliści Etapu Centralnego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Finaliści Etapu Centralnego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Z wielką przyjemnością informuję, iż uczniowie naszego liceum – Miłochna Pawlic z klasy III B oraz Krystian Marciniak z klasy III C, uzyskali tytuł Finalisty Etapu Centralnego IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. To kolejny tego typu sukces w historii startów reprezentantów ZSK na szczeblu ogólnopolskim. Celem olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i obronności, a także kreowanie postaw patriotycznych.

Laureaci zimowej sesji “Olimpusa” z chemii

Laureaci zimowej sesji “Olimpusa” z chemii

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie “Olimpus” z chemii nasi licealiści od kilku lat odnoszą sukcesy. W sesji zimowej tego konkursu trzecie miejsce w Polsce w kategorii licealistów wśród absolwentów gimnazjum zajął Krystian Koziński (1A), a piąty był Piotr Sikorski (1A). Z kolei wśród absolwentów szkoły podstawowej 10. wynik uzyskał Patryk Obiałkowski (1a), co także wystarczyło do tytułu laureata.

Portret Biskupa Stanisława Zdzitowieckiego z 1914 roku

Portret Biskupa Stanisława Zdzitowieckiego z 1914 roku

W pierwszym tygodniu zimowych ferii przypadkiem natrafiłam w szkolnym magazynie na wyjątkowy obraz. Skrzętnie przechowywany i pieczołowicie zapakowany spoczywał na dnie pod innymi lżejszymi obrazkami portret założyciela Szkoły im. ks. Jana Długosza bp. Stanisława Zdzitowieckiego.  Świetnie zachowany obraz … Czytaj więcej

Zmarł profesor Janusz Paszyński – absolwent Długosza

Zmarł profesor Janusz Paszyński – absolwent Długosza

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 6 marca 2020 roku zmarł w Warszawie w wieku 95 lat absolwent naszej szkoły, nestor polskiej geografii, wybitny klimatolog, twórca polskiej szkoły topoklimatologii i kartowania topoklimatycznego, współzałożyciel Międzynarodowej Asocjacji Klimatologii ś.p. Prof. Janusz Paszyński.

Drzwi otwarte w przedszkolu

Drzwi otwarte w przedszkolu

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej, to przełomowy moment w życiu dziecka i jego rodziców.  Aby zachęcić przyszłych przedszkolaków do wyboru naszej  palcówki zorganizowaliśmy 11 marca 2020 r. Drzwi Otwarte. Zależało nam, aby rodzice mogli zapoznać się z ofertą naszego przedszkola … Czytaj więcej

Zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów liceum

Zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów liceum

11 marca br. w klasach II A i II C LO na zaproszenie szkolnego pedagoga – p. Aleksandry Madajczyk odbyły się warsztaty z doradztwa zawodowego aktywizujące wybór kształcenia i zawodu. Przeprowadziły je p. Izabela Pałucka – pedagog oraz p. Dominika Najberg – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku.

Czytaj więcej

Skip to content