Odpust ku czci św. Kazimierza Królewicza – Patrona szkolnej kaplicy

Na szkolnym korytarzu, nad wejściem do kaplicy, znajduje się ciekawa figura. Przedstawia ona młodzieńca w dostojnej purpurowej szacie, jego głowę zdobi królewska korona, a w dłoniach trzyma białą lilię jako znak niewinności, czystości i oddania Bogu. Tę samą postać dostrzeżemy na obrazie wiszącym na ścianie kaplicy, na którym widać tego młodzieńca klęczącego u stóp Matki Bożej. Wśród atrybutów oprócz lilii  można dostrzec zwój papieru, a na nim zapisanych kilka wersów. I rzeźba, i malowidło przedstawiają wizerunek patrona kaplicy szkolnej – św. Kazimierza Królewicza.

Dla społeczności Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza odpust ku czci tego świętego, przypadający w kalendarzu liturgicznym w dniu 4 marca, to rokrocznie okazja do wspólnej modlitwy w intencji szkoły:  jej uczniów, nauczycieli i pracowników, a także zmarłych założycieli i absolwentów. Tak też świętowaliśmy w środę, 4 marca 2020 r., zgromadzeni na Mszy św. w dolnej sali gimnastycznej.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił ks. Zbigniew Łukasik – dyrektor Muzeum Diecezjalnego we Włocławku, związany z naszą szkołą poprzez opracowanie historii bryły architektonicznej zabytkowego budynku przy ul. Łęgskiej, a także poprzez udział w projektowaniu wnętrza odnowionej szkolnej auli.

Święty Kazimierz patronuje szkolnej kaplicy od momentu założenia szkoły im. ks. Jana Długosza. To nie przypadek, gdyż jego wychowawcą na dworze króla Kazimierza Jagiellończyka był ks. Jan Długosz, patron ZSK. Obie te postacie są więc ważne dla naszej szkoły – zaznaczył to we wprowadzeniu do Mszy św. ksiądz dyrektor Jacek Kędzierski.

W homilii ks. Zbigniew Łukasik, przybliżając postać świętego, wskazał na wyjątkowe cechy młodego Kazimierza. Przywołał słowa ks. Piotra Skargi mówiące, że “pierwej był człowiekiem aniżeli królewiczem”, a także zapiski ks. Jana Długosza, który odnotował, iż patron naszej kaplicy “był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu”. Szukał mądrości, a poszukiwał jej w Piśmie Świętym, w modlitwie i na adoracji Najświętszego Sakramentu. Chętnie uczestniczył we Mszy Świętej i starał się często przyjmować Komunię św. Kazimierz Królewicz dla młodych ludzi niezmiennie może być wzorem pobożności, ale też sumienności w zdobywaniu wiedzy i pogłębianiu wiary – swego rodzaju idolem, bohaterem, wyróżniającym się spośród innych, bo należącym do grona świętych, a to święci uczą, jak należy żyć – spuentował kaznodzieja.

Eucharystię odpustową uświetniły śpiewy szkolnego chóru oraz obecność pocztu sztandarowego, a liturgię słowa przygotowała klasa IA LO z wychowawcą p. Grzegorzem Matusiakiem.

Po uroczystości, zgodnie z tradycją odpustową, każdy z uczniów otrzymał sznureczek obwarzanków od Rady Rodziców.

Lidia Wiśniewska

 

Skip to content