Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto, które istnieje od 2011 roku. Inicjatorem powołania do życia tego święta był Lech Kaczyński w 2010 roku. Uważał on, że ustanowienie święta “jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata.”

O „Bohaterach Niezłomnych” pamięta i nasz Długosz. Z tej okazji uczniowie klasy III A LO przygotowali gazetkę w holu szkolnym. Wielu uczniów naszej społeczności, często ze swoimi rodzicami i bliskimi, wzięło udział w różnych uroczystościach z tej okazji. Warto tu wymienić wydarzenie pod nazwą „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować taki bieg w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych.

W ramach projektu w tym roku zaplanowano tradycyjny bieg na 1963 metry (odwołanie do roku w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek).

W najbliższy poniedziałek planujemy również udział w wykładzie Mirosława Sprengera pt.  „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45 – 1956” organizowanym przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy.

Trzeba pamiętać o bohaterach, którzy pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej, nie ugięli się przed władzą komunistyczną. Przez władze PRL zostali pozbawieni wszelkich praw, byli tropieni po lasach, więzieni, mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej.

Pamięć o tych bohaterach musi trwać.

Anna Baranowska

Skip to content