Zmarł profesor Janusz Paszyński – absolwent Długosza

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 6 marca 2020 roku zmarł w Warszawie w wieku 95 lat absolwent naszej szkoły, nestor polskiej geografii, wybitny klimatolog, twórca polskiej szkoły topoklimatologii i kartowania topoklimatycznego, współzałożyciel Międzynarodowej Asocjacji Klimatologii ś.p. Prof. Janusz Paszyński.

Pan Janusz był profesorem Instytutu Geografii i Przestrzennego zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN. Walczył w powstaniu warszawskim jako żołnierz 2. Kompanii III Zgrupowania Armii Krajowej. Był Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego, wyróżniony został również Złotą Odznaką PTG i Medalem Pamiątkowym 100-lecia Towarzystwa. W jednym z wywiadów pan Janusz wspomina:

Mieszkałem przed wojną we Włocławku i tam chodziłem do szkoły. Była to szkoła imienia księdza Jana Długosza. Wspaniała, znakomita szkoła, ponoć jedna z lepszych szkół w ówczesnej Rzeczypospolitej.

Jeszcze w tym roku szkolnym, w związku z akcją BohaterON – włącz historię, nasi uczniowie napisali do Pana Janusza setki kartek z podziękowaniami za walkę i bohaterstwo w czasie wojny. Jego wizerunek jest umieszczony w galerii wybitnych absolwentów Długosza.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się 19 marca 2020 roku o godz. 13:00 w kościele p.w. św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…”

Katarzyna Kwiatkowska

 

Skip to content