Sukces Długoszaczków w olimpiadzie OLIMPUSEK

Olimpiada OLIMPUSEK w sesji zimowej przeznaczona była dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego na klasy. Treść sprawdzianów uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Olimpiada … Czytaj więcej