Finalistka LVI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. A. Swinarskiego!

Finalistka LVI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. A. Swinarskiego!

Julita Orankiewicz zdobyła tytuł finalistki LVI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. A. Swinarskiego organizowanego przez Wydział Chemii UMK w Toruniu oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne, podobnie jak w innych konkursach, finał nie odbył się, a wszyscy zakwalifikowani do niego uczniowie uzyskali tytuły finalistów. Julita jest pierwszą uczennicą Długosza, która osiągnęła sukces w tym konkursie oraz jedyną w tym roku z Włocławka.

Funkcjonowanie pedagoga szkolnego w czasie pandemii

Funkcjonowanie pedagoga szkolnego w czasie pandemii

Czas pandemii, w którym  przyszło nam funkcjonować, to konieczność samodzielnej nauki w domu. Należy podkreślić, że nasi uczniowie to w dalszym ciągu dzieci, mają różne zainteresowania i potrzeby. Rozwijają się, oczekują naszej uwagi, a także tęsknią za szkołą, kolegami i normalnością. Stąd, praca z uczniami wymaga w dzisiejszej sytuacji od kadry pedagogicznej szczególnego zaangażowania i wyjścia naprzeciw ich oczekiwaniom. Jako pedagog szkolny jestem w stałym kontakcie z uczniami i ich rodzicami. Na bieżąco rozwiązujemy sytuacje trudne, a także dzielimy się sukcesami. Swoje obowiązki realizuje m.in. poprzez systematyczny mailing, skierowany do rodziców i uczniów, zawierający pakiet dobrych praktyk w czasie pandemii np., bezpieczne korzystanie z Internetu czy też zachowanie higieny pracy podczas nauki w domu. Od zapoczątkowania  nauki zdalnej w domach jestem do dyspozycji uczniów i rodziców, zapewniając wsparcie pedagogiczne.

Czytaj więcej

Cyfrowy skok w nadświetlną czy ewolucyjny ból głowy? Refleksje na temat zdalnego nauczania.

Cyfrowy skok w nadświetlną czy ewolucyjny ból głowy? Refleksje na temat zdalnego nauczania.

Wybuch pandemii koronawirusa według wielu komentatorów życia społecznego stał się najlepszym dowodem na prymat globalizacji, wymuszając zmianę sposobu funkcjonowania wielu dziedzin życia społecznego, bez względu na szerokość geograficzną. Nagle wielu pracowników musiało stać się z dnia na dzień ekspertami w dziedzinie pracy zdalnej. W edukacji, jak w żadnej innej dziedzinie życia, proces ten musiał nabrać niespotykanego dotąd rozpędu i… obnażył mocne i słabe strony tej formy współpracy na linii nauczyciel-uczeń w ramach powszechnego systemu kształcenia.