Sukces artystyczny Aleksandry Babis

Z radością informujemy o sukcesie artystycznym uczennicy kl. 8a SP Aleksandry Babis w XII Ogólnopolskim Konkursie Rzeźbiarskim im. Stanisława Zagajewskiego. Aleksandra została jego laureatką zajmując I miejsce w kategorii klas VII – VIII. Konkurs miał na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży rzeźby jako dziedziny sztuki, rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz umożliwienie wymiany doświadczeń między uczestnikami konkursu.

W konkursie brało udział ponad osiemdziesięciu uczestników z całej Polski. Jak informują organizatorzy Konkursu, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i wynikającą z niej decyzją o zawieszeniu działalności instytucji kultury w całej Polsce, przesunięciu ulega termin finału Konkursu i związane z nim uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, a także wręczenie laureatom nagród i wyróżnień. O terminie tegorocznego finału Konkursu, otwarciu wystawy pokonkursowej oraz wręczeniu nagród i wyróżnień, organizatorzy poinformują po wznowieniu działalności instytucji kultury w Polsce. Opiekunem uczennicy była pani Bożena Sobierajska.

Gratuluję Oleńce wspaniałego sukcesu artystycznego!

Bożena Sobierajska

Skip to content