Nauczanie zdalne plastyki

Czas kwarantanny, w której znajduje się nie tylko cała Polska ale również cały świat sprawia, że musimy pozostawać w domach i minimalizować jakiekolwiek wyjścia. Jednym ze sposobów uatrakcyjnienia tej sytuacji jest rozbudzanie w uczniach wyobraźni i materializowanie jej w pracach plastycznych.

Jako nauczyciel plastyki skierowałam do uczniów wiele przedsięwzięć artystycznych. Lekcje plastyki, to realizacja podstawy programowej tego przedmiotu. Należy dodać, że zagadnienia  wspierają  wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka.  Dają możliwość uczniom  twórczego  działania, które wyzwala uczucia i emocje a także pozwala na samorealizację. Dodatkowo są istotną formą aktywności uczniów, gdyż dają możliwość ekspresji. Zajęcia tego typu są dobrym źródłem uczenia się i zdobywania wiedzy.  Ponadto zmuszają do samodzielnego myślenia i uruchamiają wyobraźnię. Realizowane ćwiczenia pomagają kształtować cechy w psychice uczniów takie jak: wrażliwość na piękno, wyobraźnia, poczucie estetyki, pamięć wzrokowa, kreatywność, cierpliwość. Rozwijają poczucie własnej wartości i wyobraźnię co jest dobrym  antidotum na oderwanie się od  monitora. Uczniowie systematycznie i wzorowo  wywiązują się  z zadań plastycznych, czego przykładem są prezentowane prace na stronie szkoły.  

Bożena Sobierajska

Skip to content