Za błogosławieństwo Twoje liczne, Panie Boże, dziękujemy. Za dary Twoje wszystkie wdzięczność naszą okazujemy.

W niedzielę, 26 kwietnia 2020 r., obchodziliśmy w Kościele Niedzielę Biblijną. Rozpoczęła ona 12. Tydzień Biblijny, którego hasłem są Jezusowe słowa: Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego (por. J 6,35-36). W Niedzielę Biblijną miało miejsce Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Do wspólnotowej lektury została wybrana tym razem Ewangelia wg św. Mateusza. W naszym przedszkolu również włączyliśmy się do czytania. Przez tydzień nauczycielki przedszkola czytały historie zawarte w Biblii dla Dzieci. Zaczęłyśmy od opisu  stworzenia świata, historii Noego; Abrahama; Józef i jego braci,  Mojżesza i Faraona, Dawida i Goliata, zakończyłyśmy opowiadaniem o Jonaszu i wielkiej rybie,  oraz o Daniel i lwach. Zależy nam bardzo, aby już od najmłodszych lat przekazywać dzieciom to co najlepsze, a jak wiemy, Słowo Boga jest najlepsze.

s. Renata Zawadzka

Skip to content