“Zdalne” przedszkolaki

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w przedszkolu, to nie jest okres stagnacji czy postoju. Dzieci, rodzice i nauczyciele dobrze wykorzystują ten czas – przede wszystkim efektywnie.

Ważne stało się dla nas – nauczycieli by dzieci utrwalały dotychczas zdobyte umiejętności we wszystkich obszarach rozwoju (poznawczego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego), wykorzystując do tego każdą sytuację i moment w domu.

Inspirujemy do aktywności poprzez przesyłanie ciekawych zabaw, filmików edukacyjnych korzystając z materiałów do zdalnej nauki oraz własnego dorobku zawodowego i zgromadzonych materiałów dydaktycznych.

Przygotowujemy prezentacje utrwalające umiejętności dzieci. Na Fb przedszkola czy grup  wstawiamy nagrania z naszym udziałem ciekawe tematycznie.

Rozwój czytelnictwa, tak ważny w  okresie dzieciństwa zaowocował codziennym popołudniowym czytaniem dzieciom “na żywo” o wybranej godzinie książek z kanonu literatury dziecięcej.

Kalendarz wydarzeń przedszkolnych tak wypełniony różnymi uroczystościami, też chociaż w mniejszym stopniu jest realizowany.  Przykładem jest zorganizowanie fotorelacji ze Światowego Dnia Ziemi, relacji z zajęć tanecznych w dniu Międzynarodowego Dnia Tańca, czytania z okazji “Światowego Dnia Książki”.

Nie zapominamy o rozwoju duchowym dzieci. W XII Ogólnopolskim Tygodniu Biblijnym czytamy dzieciom fragmenty z “Biblii dla dzieci”.

Rodzicom przesyłamy artykuły psychologa lub pedagoga do czytania, pomocne im w codziennym funkcjonowaniu. Jesteśmy cały czas w kontakcie mailowym czy telefonicznym z rodzicami, służąc dobrym słowem, radą lub po prostu “byciem na łączach”.

Nauczyciele biorą udział w szkoleniach online. Przygotowują materiały edukacyjne. Dzielą się swoimi umiejętnościami.

Rodzice  i nauczyciele dokumentują zabawy oraz pracę dzieci w domu, przesyłają zdjęcia, nagrania. Na koniec powstanie bardzo ciekawy album ze zdjęciami przedszkolaków, stanowiąc pamiątkę “tego odmiennego od zwykłej rzeczywistości czasu”. Są w bardzo dużej części zaangażowani w proponowane przedsięwzięcia.

Mamy na uwadze umiar we wszystkich proponowanych działaniach. Rozumiemy, że czasami trudno jest, dlatego za każdą inicjatywę serdecznie dziękujemy.

Ten, jakże inny czas, w jakim teraz jesteśmy uzmysławia nam pedagogom jak ważna jest nasza codzienna praca z dziećmi w placówce. Jaką inspiracją do naszych działań są dzieci i rodzice. Alternatywa w postaci technologii informatycznej jest dobra, ale na krótki czas. Tęsknimy za “tym zwyczajnym” śmiechem, hałasem, pytaniami dzieci- salami przedszkolnymi tętniącymi życiem baraszkujących w nim przedszkolaków.

Katarzyna Hofman

Skip to content