Miesiąc Maryjny – Kult Matki Najświętszej w Domowych Wspólnotach Długosza

Miesiąc maj to wyjątkowy czas, w którym katolicy modlą się do Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Od pierwszych wieków, w których chrześcijanie mogli swobodnie wyznawać swoją wiarę, stawiali przy drogach figurki i krzyże. Po dzień dzisiejszy gromadzimy się w maju przy figurkach, aby śpiewać litanię i pieśni ku czci Matki Bożej.

Rok 2020 jest o tyle szczególny, że w związku z panującą pandemią, gromadzenie się w dużych grupach przy figurkach jest niedozwolone. W związku z tym, zrodził się pomysł, aby ten rodzaj nabożeństwa przenieść do naszych domów. Przez cały miesiąc nasi uczniowie byli zachęcani, aby to właśnie w gronie najbliższych w domu modlić się do Maryi, co zaowocowało tym, że znaczna ich część przygotowała „domowy ołtarzyk” ku czci Matki Bożej.

Dziś, kiedy cała Polska dziękuje i modli się za swoje Mamy, także i my, jako wierzący, chcemy wyrazić miłość do naszej Matki Maryi, która każdego dnia jest przy nas. Korzystając z tej okazji, pragniemy podzielić się fotografiami ołtarzyków przygotowanych przez naszych wspaniałych długoszaków.

Pamiętamy dziś o wszystkich Mamach, modlimy się i dziękujemy za ich miłość. Niech słowa tej starej pieśni maryjnej realizują się w Waszym życiu.

1. Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła,
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.

Ref: Matka, która wszystko rozumie,
Sercem ogarnia każdego z nas.
Matka, zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.

2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
By niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go tak jak Ona.

ks. Adam Zieliński

Skip to content