1B LO nie boi się kwarantanny

Od 12 marca 2020 trwa kwarantanna narodowa spowodowana epidemią COVID-19 . Od tego czasu uczniowie, nauczyciele i przedstawiciele wielu innych zawodów musieli przejść w tryb pracy zdalnej. Wiązało się to z ogromnym wyzwaniem jakiemu trzeba było sprostać. Kwarantanna narodowa to nie tylko utrudnione warunki pracy i nauki, ale także ograniczenie kontaktów towarzyskich, przymus samoizolacji oraz konieczność znalezienia nowych sposobów spędzania wolnego czasu.

Uczniowie byli zmuszeni przearanżować swoje pokoje w miejsca pracy, które stały się namiastką sal lekcyjnych. Lekcje odbywały się z wykorzystaniem platformy Google Classroom. Po początkowych trudnościach technicznych, przyzwyczailiśmy się do nowego trybu pracy. Podziękowania należą się rodzicom, którzy zadbali o warunki nauki i niezbędny sprzęt, co umożliwiło uczniom regularny udział w e-lekcjach. Słowa uznania należy skierować również do szkolnego administratora IT, pana Krzysztofa Jabłońskiego, który wytłumaczył i pokazał jak wykorzystać różne narzędzia internetowe niezbędne w pracy online.

Będąc wychowawcą klasy licealnej, podjęłam próbę integracji zespołu na odległość. Uczniowie wykonali zdjęcia, które po scaleniu utworzyły napis: “I B nie boi się kwarantanny”.
Brak obaw wynikał z otrzymanego wsparcia psychologicznego, częstego zdalnego kontaktu z kolegami z klasy i wychowawcą oraz nadzieją, że w końcu wrócimy do normalności.

Sytuacja epidemiczna na chwilę obecną ulega poprawie, luzowane są obostrzenia, szkoły powoli otwierają się na uczniów. Żadne zdalne nauczanie nie jest w stanie zastąpić bezpośrednich kontaktów, jednak gdy się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Mimo, iż klasa I B nie boi się kwarantanny, to wszyscy czekamy na dzwonek w szkole, zatłoczone korytarze i typowe zajęcia w salach lekcyjnych.

Katarzyna Kwiatkowska – wychowawca klasy 1B LO

Skip to content