Rocznice święceń naszych Kapłanów

W środę, 27 maja 2020 r., w dniu 30. rocznicy święceń kapłańskich Księdza Dyrektora Jacka Kędzierskiego, świętowaliśmy rocznice długoszańskich Kapłanów. W szkolnej kaplicy zgromadzili się obecni pracownicy administracji i obsługi, by w imieniu całej społeczności Długosza modlić się w intencji Księży i złożyć im następujące życzenia:

„Teraz polecam Was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować
i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi”

Drodzy w Chrystusie Nasi Kapłani,

jako przedstawiciele społeczności naszej Szkoły składamy serdeczne gratulacje
z okazji Rocznic Waszych Święceń kapłańskich:

Ks. Dyrektorowi Jackowi Kędzierskiemu z okazji 30. rocznicy,
Ks. Sebastianowi Tomczakowi z okazji 13. rocznicy,
Ks. Jackowi Bucie z okazji 10. rocznicy,
Ks. Adamowi Zielińskiemu z okazji 7. rocznicy święceń.

Pan Bóg niech prowadzi Was, Drodzy Kapłani, przez dalsze lata gorliwej posługi
i będzie światłem w odkrywaniu nowych dróg służby ludziom i Kościołowi. Szczególne błogosławieństwo niech towarzyszy Wam
w pracy z naszą młodzieżą i dla dobra naszej szkoły.

Duch Święty, którego oczekujemy, niech pobudzi Wasze serca
i rozpali miłość, zapał i pragnienie Boga samego. Niech spełniają się Wasze marzenia i nie brakuje życzliwości i radości.

Szczęść Boże

Skip to content