I Włocławski Międzyszkolny Konkurs Chemiczny dla Licealistów za nami!

Po raz pierwszy w historii w naszej szkole odbył się I Włocławski Międzyszkolny Konkurs Chemiczny dla Licealistów. Inicjatywa ta dobrze wpisała się w krajobraz epidemiologiczny kraju, gdyż odwołano większość finałów ogólnopolskich konkursów i turniejów. Najlepiej z testem poradził sobie Krystian Koziński (1A), który o jeden punkt wyprzedził Michała Śmigielskiego (1C) oraz o dwa punkty – Alicję Skibowską (1C), Michała Porębskiego (1A) i Piotra Sikorskiego (1A).

I Włocławski Międzyszkolny Konkurs Chemiczny dla Licealistów to jednoetapowe zawody złożone z trzech części: krzyżówki, odwróconego testu i układania pytań do par wyrazów. W pierwszej części uczestnicy tworzyli krzyżówkę chemiczną do podanego hasła głównego. Ich zadaniem było wymyślenie haseł oraz prawidłowych opisów do każdego z nich. W drugiej części należało ułożyć sprawdzian w formie testowej składający się z dziesięciu pytań, do których podano trzy błędne i jedną poprawną odpowiedź. W części trzeciej, uczestnicy łączyli w pary podane określenia, a następnie układali chemiczne pytania zawierające obydwa te wyrazy. Podstawą oceny pracy konkursowej była przede wszystkim poprawność merytoryczna udzielonych odpowiedzi oraz pomysłowość i kreatywność.

Najlepiej z całym testem poradził sobie Krystian Koziński (1A), który stracił tylko dwa punkty w krzyżówce uzyskując maksymalne wyniki w pozostałych częściach konkursu. Na drugim miejscu rywalizację ukończył Michał Śmigielski (1C) tracąc jeden punkt więcej od Krystiana przy układaniu pytań do połączonych w pary wyrazów. Na trzecim miejscu uplasowali się ex aequo Alicja Skibowska (1C), Michał Porębski (1A) i Piotr Sikorski (1A). Alicja straciła jeszcze jeden punkt w odwróconym teście. Michał był najlepszy w krzyżówce i układaniu pytań, ale stracił trzy punkty w drugiej części konkursu. Z kolei Piotrowi do kompletu zabrakło czterech punktów z krzyżówki.

Generalnie poziom uczestników był bardzo wysoki, o czym świadczą wyniki wszystkich uczniów. Średni wynik sumaryczny wyniósł bowiem 92,1%, przy czym uczestnicy najlepiej poradzili sobie z krzyżówką (93,5%), a najsłabiej – z układaniem pytań do par wyrazów (89,7%). Żaden uczeń nie został oceniony maksymalnie za krzyżówkę, ale troje nie popełniło błędów w odwróconym teście, a czworo – w ostatniej części konkursu.

W przyszłym roku szkolnym zamierzamy kontynuować zarówno I Włocławski Międzyszkolny Konkurs Chemiczny dla Licealistów, jak również I Włocławski Międzyszkolny Konkurs Humanistyczno-Przyrodniczy.

Konrad Trokowski

Skip to content