Omnia instaurare in Christo – Wszystko odnowić w Chrystusie

W dniu 5 czerwca br. miało miejsce szczególne spotkanie w gmachu Publicznej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” przy ul. Wojska Polskiego 2a we Włocławku.

Tak jak dawniej, a dokładnie 4 sierpnia 2003 r. ks. bp Wiesław Mering, jako nowy Ordynariusz Diecezji Włocławskiej chciał zobaczyć remontowany gmach Szkoły Długosza przy ul. Łęgskiej 26, tak dziś, spotkaliśmy się w podobnych okolicznościach, jednak tym razem w drugim budynku, przy ul. Wojska Polskiego 2a.

Obydwa spotkania miały charakter wyjątkowy, zarówno to w 2003 r. jak i dzisiejsze. Tym razem nie dotyczyły tematów nauki i wychowania w szkole katolickiej, nie związane były z żadną uroczystością, czy spotkaniem z uczniami i nauczycielami, ale dotknęło spraw organizacyjnych, a dokładnie rozpoczętych remontów.

Historia budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego sięga roku 1932, kiedy to nazywany potocznie „Gmach Piusa X”, oddano do użytku jako siedzibę Niższego Seminarium Duchownego czyli Prywatnego Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcącego im. Piusa X, które zostało powołane do życia w 1908 r. przez bp. Stanisława Zdzitowieckiego. Początkowo mieściło się ono w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w pomieszczeniach nad refektarzem. Warunki lokalowe i zwiększająca się z każdym rokiem liczba uczniów niejako wymusiła zorganizowanie innego lokum. W ten sposób niższe seminarium od 1932 r. dysponowało własnym, pięknym pięciokondygnacyjnym gmachem, w którym mieściła się szkoła, sala gimnastyczna, teatralna, kaplica, internat, kuchnia i mieszkania moderatorów.

Po zajęciu Włocławka przez hitlerowskiego okupanta gmach poddano licznym  przeróbkom i przebudowom, i zamieniono go na biura urzędu miejskiego. Po zakończeniu działań wojennych budynek został przejęty przez władze komunistyczne i stał się siedzibą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.

Taki stan trwał do końca lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy gmach wrócił do prawowitego właściciela – diecezji włocławskiej. Od 1991 roku budynek zamieszkiwali alumni roczników filozoficznych Wyższego Seminarium Duchownego. Od 1996 r. budynek stał się siedzibą Studium Teologii afiliowanym do Papieskiego Wydziału Teologii w Warszawie i był nią do roku 2013, kiedy to rozpoczęła tu funkcjonowanie Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza.

W tym czasie gmach gościł także w swoich progach Katolickie Centrum Służby Rodzinie im. św. Gianny Beretta Molla, którego pomieszczenia następnie zostały przekształcone na sale przedszkolne powołanego do życia, w dniu 1 września 2016 r. Katolickiego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem”.

Siedzibę miał tu także Bank Pekao S.A. i to właśnie decyzja Pasterza Diecezji o rozwiązaniu umowy najmu z dniem 31 grudnia 2019 spowodowała początek nowych zmian, którym w dniu dzisiejszym przyglądał się z wielkim zatroskaniem Ksiądz Biskup. Bank zajmował najpiękniejsze pomieszczenia gmachu na parterze oraz dużą część podpiwniczoną wraz z wejściem do budynku.

Podczas spotkania z Ordynariuszem Diecezji Włocławskiej ks. bp. W. Meringiem oraz ks. Sebastianem Tomczakiem – wicedyrektorem, ks. prał. Lesławem Witczakiem – ekonomem, ks. kan. Andrzejem Tomalakiem – sekretarzem, zostały poruszone najważniejsze kwestie dotyczące zmiany sposobu użytkowania części budynku na potrzeby szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego. Warto dodać, że z uwagi na wartość historyczną i walory architektoniczne teren jest objęty ochroną konserwatorską. Układ budynku ze względu na przepisy pożarowe oraz wydzielenie pomieszczeń na potrzeby Banku jest skomplikowany.  Przybliżając najważniejsze decyzje dotyczące remontu gmachu szkoły warto wspomnieć, że planowana przebudowa czyni układ komunikacji bardziej czytelny i dodatkowo daje możliwości wydzielenia nowych pomieszczeń na parterze oraz w podpiwniczeniu. W wyniku przejęcia pomieszczeń po banku powstaną na parterze 4 nowe sale lekcyjne, zaplecze biurowe z gabinetem dyrektora oraz  sekretariatem, pokój nauczycielski, toalety, pomieszczenia socjalne dla kadry oraz obszerna świetlica. Do budynku szkolnego nareszcie będzie można się dostać od strony Wojska Polskiego głównym wejściem. W podpiwniczeniu zostanie wydzielona szatnia z dwoma wejściami, jadalnia z zapleczem kuchenno–magazynowym, toalety, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie serwerowni. Pomieszczenia przedszkolne pozostaną na pierwszej kondygnacji z niezależnym wejściem od strony zaplecza.

Przebudowa budynku została zaplanowana w taki sposób, aby w przyszłości była możliwa rozbudowa szkoły w kierunku północnym, nadal potrzeba kolejnych sal lekcyjnych i sali gimnastycznej. W wyniku przebudowy udało się także wygospodarować miejsce dla montażu platformy dla dzieci z niepełnosprawnością umożliwiającej dostęp do wszystkich kondygnacji.

Ks. bp Wiesław Mering wyraził radość i wdzięczność za podjęty trud kapitalnego remontu gmachu Piusa X, który w zawołaniu biskupim miał słowa – Omnia instaurare in ChristoWszystko odnowić w Chrystusie. Wydaje się, że w czasach współczesnych jakże aktualne są te słowa.

Ks. Jacek Kędzierski

Skip to content