W dniu 24.04.2020 r. Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza we Włocławku ukończyło 79 abiturientów, z czego 53 to  dziewczęta i 26 chłopców.

Maturzyści rocznika 2020 są wyjątkowi, przede wszystkim dlatego, że przyszło im zdawać maturę z miesięcznym opóźnieniem, a przygotowywać się do niej, ( do zakończenia roku szkolnego maturzystów), w zdalnym nauczaniu. Uczniowie klas maturalnych pozbawieni byli uroczystego zakończenia nauki w liceum, które zawsze dotąd miało wspaniałą oprawę i duchowy wymiar.

Chcę jednak dodać, że wyjątkowość tego rocznika maturzystów to także ich aktywność i sukcesy. Rozwój wielu uczniów tegorocznych klas trzecich liceum obserwowaliśmy od pierwszej klasy gimnazjum.

Z zachwytem patrzyliśmy, jak gimnazjaliści wyrośli na młode damy i gentelmanów,  jak zmieniał się ich wygląd, jak nabierali pewności siebie, stawali się coraz bardziej otwarci na drugich i na to, co niesie świat. Byliśmy świadkami ich wielkich sukcesów naukowych, artystycznych, sportowych czy organizatorskich.

Po laury w konkursach przedmiotowych sięgnęli: Julita Orankiewicz, Aleksandra Lewandowska, Agata Balcerowska, Adam Piętowski, Krzysztof Naraziński, Kacper Kotkiewicz, Aleksandra Pikulska , Sara Jabłońska, Krystian Marciniak i Jakub Oleradzki.

To, że umieją celnie strzelać i szybko biegać udowodnili w wielu zawodach i  turniejach sportowych. Nikt w Polsce nie dorównał jednak w biegu na dystansie 5000 m naszej Klaudii Kazimierskiej, która została Mistrzynią Polski U20. Klaudia jest w „Długoszu” pierwszą tak utytułowaną sportsmenką od czasów Mistrza Polski Wiktora Szelągowskiego, który w latach dwudziestych ubiegłego wieku był Mistrzem Polski w wioślarstwie, a potem dwukrotnym medalistą Mistrzostw Europy. Życzymy Klaudii wyłącznie miejsc na podium i wielu rekordów.

Artystycznie rozwijali się Aleksandra Łącka, Aleksandra Pikulska, Krzysztof Naraziński i Patryk Ziółkowski, śpiewając w szkolnym chórze, którego urok i profesjonalizm podnosi poziom artystyczny szkolnych uroczystości. Niestety, nie zdążyli nacieszyć się nowymi, pięknymi strojami dla chórzystów. Ze względu na pandemię koronawirusa i trwające od połowy marca zdalne nauczanie, nie wystąpili na szkolnych akademiach.

Aleksandra Pikulska – została laureatką Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Poetyckiej „Rytmy nieskończoności”. Wiersze Oli znalazły uznanie wśród członków jury i zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii.

Były też kreacje teatralne. W wystawionym podczas XVIII Dni Kultury Chrześcijańskiej przedstawieniu pt. „Święty Stanisław Kostka – długoszańska pobożna rekreacja” Kacper Antosik zagrał tytułową rolę, znakomicie oddając łagodny charakter Świętego. Krzysztof Bujak brawurowo wcielił się w postać zakonnego dostojnika – Ojca Borgiasza, a w części współczesnej przedstawienia wszystko zgrabnie podsumował Filip Józwiak jako Biały. W spektaklu wystąpili także Jakub Oleradzki i Adam Piętowski. Przy tym, jak i wielu innych wydarzeniach, pracował jako akustyk i specjalista od nagłośnienia Michał Wujec.

Julita Orankiewicz uzyskała tytuł finalistki LXVI Olimpiady Chemicznej i tym samym zapracowała sobie na 100% wynik matury z chemii, Aleksandra Lewandowska była laureatką konkursu poetyckiego, a Agata Brzezińska napisała książkę – „Ta Jedna Gwiazda”.

Nasi tegoroczni maturzyści wykazali się także niezwykłym zmysłem organizacyjnym. Ola Lewandowska zainicjowała w „Długoszu” wiele projektów społecznych i wspólnie z koleżankami i kolegami realizowała je z korzyścią dla społeczności szkoły. Długo zostaną w naszej pamięci dwie nierozłączne przewodniczące Samorządu Uczniowskiego – Wiktoria Grzelakowska i Sara Jabłońska, które różnymi akcjami uatrakcyjniały pobyt uczniów w szkole.

Ten wspaniały rocznik maturzystów tradycyjnie uhonorowany został Medalami za Zasługi dla Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza.

Medal za wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej przyznano Kacprowi Antosikowi. Medal za najlepsze wyniki w nauce w całym cyklu edukacyjnym w latach 2017-2020 otrzymał Adam Piętowski, natomiast Aleksandra Pikulska otrzymała Medal za najwyższą frekwencję w cyklu edukacyjnym w latach 2017-2020.

Adam Piętowski
Aleksandra Pikulska
Kacper Antosik

Drodzy, Kochani Maturzyści, jesteśmy z Was bardzo dumni. Wszyscy zapisaliście się na kartach historii Szkoły im. ks. Jana Długosza. Teraz przed Wami egzamin maturalny. Życzymy Wam samych trafnych odpowiedzi, lekkiego pióra w zadaniach otwartych i znakomitych wyników matury, które otworzą Wam drzwi do wymarzonych uczelni wyższych.

Już nie możemy się doczekać spotkania z Wami przy ogłoszeniu wyników matury 2020.

Wszystko będzie dobrze!

Wicedyrektor
Urszula Brykalska

Skip to content