Bierzmowanie w Długoszu

Sakrament małżeństwa wyznacza rodzicom zadanie i przywilej ewangelizowania swoich dzieci. Możliwie jak najwcześniej powinni wprowadzać swoje dzieci w tajemnice wiary, której są dla nich “pierwszymi zwiastunami” – jak uczy nas Sobór Watykański II. Niewątpliwie fundamentalnym wsparciem dla rodziców jest szkoła, która nie wyręcza ale dopełnia proces kształtowania sumienia i intelektu młodego człowieka.

Wychodząc zatem naprzeciw licznym prośbom rodziców i dzięki przychylności Księdza Biskupa Ordynariusza Wiesława Meringa na nowo, po 14 latach przerwy, młodzież klas 8 Szkoły Podstawowej ma przywilej przyjęcia sakramentu bierzmowania w ramach formacji i katechizacji w naszej szkole katolickiej.

Na skutek obecnej pandemii okres przygotowawczy ulegał wielu modyfikacjom. Tym niemniej młodzież poprzez liczne katechezy i spotkania formacyjne, przystąpiła 9 czerwca do egzaminu z wiedzy religijnej a 10 czerwca przeżywaliśmy nabożeństwo pokutne, które było bezpośrednim przygotowaniem do tego wyjątkowego wydarzenia.

12 czerwca br. o godz. 15.00 w Bazylice katedralnej nasz Biskup Diecezjalny Wiesław Mering udzielił grupie 22 uczniów klas 8 SP oraz 11 uczniom klas I LO sakramentu bierzmowania.

Bardzo podniosła uroczystość w naszej Katedrze została uświetniona przez piękną oprawę muzyczną i liturgiczną naszych uczniów. Ksiądz Biskup w dialogowanej homilii, zadawał młodzieży rozmaite pytania, dotyczące znaczenia sakramentów w życiu chrześcijanina, wartości Eucharystii a także zwracał uwagę na konieczność odważnego wyznawania wiary. Dla uczniów naszej szkoły to wezwanie Księdza Biskupa jest szczególnie ważne ponieważ jak wspomniał w słowie powitania Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski, błogosławiony Leon Nowakowski – uczeń naszej szkoły na przełomie lat 20 i 30 XX wieku złożył ofiarę ze swojego życia w obronie wiary.

Ufamy, że nasi młodzi długoszacy wpatrzeni w przykład swojego „starszego kolegi” także będą potrafili w swoim dorosłym życiu bronić i pogłębiać wiarę.

ks. Adam Zieliński

Skip to content