UKS „Długosz” po raz czwarty sięga po grant z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Z radością informujemy, że Uczniowski Klub Sportowy „Długosz”, na podstawie decyzji Ministra Sportu z dnia 4 czerwca 2020 r. otrzymał dofinansowanie w Programie „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży na rok 2020. Jest to piąta edycja tego programu, którego głównym celem jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa.
UKS Długosz otrzymał dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł. W ramach przyznanego grantu zadaniem zostaną objęte dwie grupy treningowe: koszykówki i siatkówki dziewcząt. Z programu duża część finansów przeznaczona będzie na zakup sprzętu sportowego oraz strojów reprezentacyjnych dla sekcji klubu.

M. Bajraszewska

Skip to content