Egzamin ósmoklasisty

W dniu 16 czerwca 2020 r., niemal z dwumiesięcznym opóźnieniem, rozpoczął się egzamin ósmoklasisty, który planowany był  na 21, 22 i 23 kwietnia.

Egzamin będzie trwał trzy dni:

  • 16 czerwca, (wtorek) – egzamin z języka polskiego;
  • 17 czerwca, (środa) – egzamin z matematyki;
  • 18 czerwca, (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytnego.  W „Długoszu” tylko jedna osoba zdawać będzie język niemiecki, pozostali uczniowie zadeklarowali język angielski.

Egzamin ósmoklasisty w roku 2020 r. jest wyjątkowy  przede wszystkim ze względu na pandemię koronawirusa i związane z tym obostrzenia warunków przeprowadzania egzaminu. W związku z tym, przebiegał będzie zgodnie z procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz, w tym roku ze względu na stan epidemiczny, dodatkowo zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, uwzględniającymi szczegółowe rozwiązania bezpiecznej organizacji egzaminu.

W tym roku do egzaminu mogą przystąpić tylko uczniowie zdrowi, bez żadnych objawów sugerujących chorobę zakaźną, bez kontaktów z osobą przebywającą na kwarantannie czy w izolacji domowej ze względu na zakażenie koronawirusem.

Wszyscy obecni na egzaminie, zarówno uczniowie, jak i członkowie zespołów nadzorujących zobowiązani są do zakrycia nosa i ust maseczką bądź przyłbicą oraz zachowania co najmniej półtorametrowego odstępu. W odpowiedni sposób ustawione są stoliki w salach egzaminacyjnych z minimalnym odstępem 1,5 m między siedzącymi. Przed wejściem do szkoły, a potem sali egzaminacyjnej uczniowie dezynfekują ręce, a komisja rozdaje materiały egzaminacyjne w rękawiczkach. Stosowne procedury przygotowane zostały na wypadek stwierdzenia u uczestnika egzaminu objawów choroby zakaźnej w trakcie egzaminu. Sale egzaminacyjne będą przewietrzane, a powierzchnie użytkowe po każdym dniu dokładnie dezynfekowane.

W tych wyjątkowych warunkach egzamin zdawać będzie także wyjątkowy rocznik ósmoklasistów. Dziesięcioro z kończących w tym roku Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jana Długosza uczniów rozpoczęło w niej naukę w Roku  Jubileuszowym Szkoły, w roku, w którym obchodziliśmy 600. urodziny Patrona Szkoły – ks. Jana Długosza.

W roku szkolnym 2015/2016 utworzyła się dwunastoosobowa klasa czwarta, którą opieką wychowawczą objęła p. mgr Ewa Bieniek. Z czasem, przybyło tylu uczniów, że utworzyła się klasa „b”, którą pod swoje wychowawcze skrzydła przyjął p. mgr Piotr Chodoła. Do egzaminu w czerwcu 2020 r. przystępuje 37 ósmoklasistów.

Każdego dnia 36 ósmoklasistów, trzydziestu w sali budynku sportowego i sześciu w sali 111 z wydłużonym czasem ze względu na dysleksję, podejmuje trud rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

Wśród uczniów dwóch klas ósmych znaleźli się zdolni i pracowici szczęśliwcy, którzy, ponieważ są laureatami przedmiotowych konkursów organizowanych przez Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty, zwolnieni są ze zdawania odpowiedniej części egzaminu.

Języka polskiego nie musiała zdawać Zofia Kwiatkowska z klasy 8 a, a matematyki Marta Bychowska z klasy 8 b. Z egzaminu z języka niemieckiego zwolniona jest Zofia Chełminiak z klasy 8 a. Jest jeszcze jedna laureatka trzech konkursów: z biologii, chemii i fizyki – Alicja Bieniek z klasy 8 b, której uzyskane tytuły nie zwalniają z żadnej części egzaminu ósmoklasisty, jednak otwierają szeroko drzwi wszystkich najlepszych liceów, choć liczymy na to, że wybierze liceum Długosza.

Uczniowie tego rocznika klas ósmych wykazywali swoje talenty i zdobywali liczne laury w wielu różnorodnych konkursach.

Zofia Kwiatkowska, tegoroczna laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego już w klasie piątej była finalistką takiego konkursu z historii, a w tym roku zajęła I miejsce w historycznym konkursie „Jan Długosz i jego czasy”. W czasie swojej nauki w „Długoszu” była również laureatką konkursów fotograficznych.

Niezwykle utalentowaną artystycznie ósmoklasistką jest Aleksandra Babis, która jest laureatką i osobą wielokrotnie wyróżnianą w ogólnopolskich konkursach plastycznych, plenerach malarskich oraz  Ogólnopolskim Konkursie Rzeźbiarskim im. St. Zagajewskiego. Ola znakomicie łączy swoje zainteresowania plastyczne z historią- jest laureatką konkursu „Stulecie Polski Niepodległej” oraz  z biologią –laureatka w konkursie „Ekologiczny Edukator Szkolny”.

W ostatnich dniach dotarła do nas radosna informacja o tym, że troje ósmoklasistów zostało laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Orzeł Informatyczny”.

Orłem Informatycznym jest Inga Gutral, która dotąd była najlepszą pływaczką w „Długoszu”- brązową medalistką w Mistrzostwach Włocławka w Pływaniu, a także złotą, srebrną i brązową medalistką w turnieju o Puchar Fundacji Anwil dla Włocławka.

Informatyczny sukces dzielą z Ingą Adam Babis  i Tomasz Wojciechowski.

Pewnie wielu tegorocznych ósmoklasistów odnosiło sukcesy, jeśli nie tak spektakularne, to te małe, ale bardzo ważne, jak choćby dobra organizacja pracy podczas zdalnego uczenia się.

Wszystkim więc serdecznie gratuluję dotychczasowych osiągnięć i życzę pomyślności na języku polskim, matematyce i języku obcym na egzaminie, a także dobrych stopni na świadectwie. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 31 lipca.

Sławomira Lewandowska

 

 

Skip to content