Orły informatyczne

Orły informatyczne

14 maja 2020 roku odbył się ogólnopolski konkurs „Orzeł informatyczny” dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs realizowany w nietypowej formie ze względu na wdrożone procedury bezpieczeństwa, miał formę testu ograniczonego czasem oraz zabezpieczeniami wykrywającymi próby niesamodzielnej pracy. Każdy z uczniów odpowiadał na 25 pytań wylosowanych spośród różnych dziedzin informatyki, m.in. bezpieczeństwa, systemów operacyjnych, algorytmiki, programowania, technologii sieciowych.