Imieniny Pasterza Diecezji

W pogodne, sobotnie południe, 20 czerwca 2020 r. w Bazylice Katedralnej miała miejsce poczwórna uroczystość: jubileusz 30-lecia Caritas Diecezji Włocławskiej, zakończenie roku akademickiego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, wręczenie księżom dekretów,  kierujących ich do pracy duszpasterskiej w różnych parafiach naszej diecezji oraz, a dla nas przede wszystkim, Imieniny Pasterza Diecezji- księdza biskupa Wiesława Alojzego Meringa.

Msza św. pod jego przewodnictwem  koncelebrowana była przez wielu księży, a między nimi: ks. dyrektora Jacka Kędzierskiego, ks. wicedyrektora Sebastiana Tomczaka, ks. Jacka Butę i ks. Adama Zielińskiego. W obecności Sztandaru Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza gośćmi uroczystości byli, między innymi: p. Joanna Borowiak – Poseł na Sejm RP, przedstawiciele władz wojewódzkich oraz p. Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławek. Homilię wygłosił ks. Sebastian Adamczyk, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego.

W swoim słowie przywołał wszystkie cztery intencje dzisiejszej Eucharystii i wskazał Matkę Bożą jako Tę, która ma serce przepełnione miłością i dobrem. I to od Niej, Matki Kościoła wszyscy mamy czerpać swą dobroć i siłę do walki ze złem. Serce Maryi, serce głębokiej i bezwarunkowej jedności z Chrystusem stanowi dla nas wszystkich wzór.

O wspólnym dziękczynieniu Bogu za dar posługi Biskupa Ordynariusza w Dniu Imienin mówił ks. prałat Zbigniew Cabański, wikariusz biskupi na rejon koniński, składając życzenia w imieniu prezbiterów i zgromadzonych wiernych. Porównał patrona Księdza Biskupa  – Alojzego Gonzagę, który pielęgnował zadżumionych, poświęcając swoje życie, do działań Księdza Biskupa w walce z epidemią serc i umysłów. Słowami Papieża Grzegorza II ks. Cabański życzył Pasterzowi, by dalej był czysty w myślach, użyteczny w słowach, aby był bliski każdemu przez współczucie, by był pokornym sprzymierzeńcem każdego, kto postępuje dobrze, ale pozostał nieustępliwy wobec grzeszników. Życzył spełnienia się woli Bożej w każdym dniu życia Solenizanta.

Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, na zakończenie, podziękował wszystkim obecnym w katedrze za przybycie, za słowa solidarności i uczczenie Niepokalanego Serca Matki Bożej. Podziękował za życzenia z okazji imienin, które już po raz ostatni obchodzi jako Biskup Ordynariusz Diecezji Włocławskiej w takich uroczystych okolicznościach, albowiem po 17 latach posługi pasterskiej, w grudniu przechodzi na emeryturę. Dziękując za życzenia, Ksiądz Biskup prosił o modlitwę za kapłanów i kandydatów do kapłaństwa.

Po końcowym błogosławieństwie przedstawiciele Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, jako jedna z wielu delegacji, przekazali życzenia w imieniu całej społeczności szkolnej. Życzenia wygłosiła Agata Ligowska, a pamiątkowy album o naszej szkole wręczył Szymon Pałczyński, uczniowie klasy II A LO.

Treść życzeń długoszaków:

To jest prawdziwa przyjaźń, osłaniać innych nawet kosztem siebie


Ekscelencjo,  Księże Biskupie Ordynariuszu!

W Dniu Imienin przynosimy Ekscelencji wraz z darem modlitwy i pamiątkowym albumem naszej szkoły ten cytat, słowa Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ten sposób pragniemy wyrazić wdzięczność za przyjaźń, którą od lat obdarzasz naszą Szkołę, troszcząc się o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży. 
Jednocześnie życzymy Księdzu Biskupowi, aby każdego dnia cieszył się zdrowiem, życzliwością oraz obfitością Bożych łask, jak również nowych inspirujących podróży, które Ksiądz Biskup będzie mógł opisać. 


Sławomira Lewandowska

Skip to content