Imieniny Pasterza Diecezji

W pogodne, sobotnie południe, 20 czerwca 2020 r. w Bazylice Katedralnej miała miejsce poczwórna uroczystość: jubileusz 30-lecia Caritas Diecezji Włocławskiej, zakończenie roku akademickiego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, wręczenie księżom dekretów,  kierujących ich do pracy duszpasterskiej w różnych parafiach naszej diecezji oraz, a dla nas przede wszystkim, Imieniny Pasterza Diecezji- księdza biskupa Wiesława Alojzego Meringa.

Msza św. pod jego przewodnictwem  koncelebrowana była przez wielu księży, a między nimi: ks. dyrektora Jacka Kędzierskiego, ks. wicedyrektora Sebastiana Tomczaka, ks. Jacka Butę i ks. Adama Zielińskiego. W obecności Sztandaru Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza gośćmi uroczystości byli, między innymi: p. Joanna Borowiak – Poseł na Sejm RP, przedstawiciele władz wojewódzkich oraz p. Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławek. Homilię wygłosił ks. Sebastian Adamczyk, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego.

W swoim słowie przywołał wszystkie cztery intencje dzisiejszej Eucharystii i wskazał Matkę Bożą jako Tę, która ma serce przepełnione miłością i dobrem. I to od Niej, Matki Kościoła wszyscy mamy czerpać swą dobroć i siłę do walki ze złem. Serce Maryi, serce głębokiej i bezwarunkowej jedności z Chrystusem stanowi dla nas wszystkich wzór.

O wspólnym dziękczynieniu Bogu za dar posługi Biskupa Ordynariusza w Dniu Imienin mówił ks. prałat Zbigniew Cabański, wikariusz biskupi na rejon koniński, składając życzenia w imieniu prezbiterów i zgromadzonych wiernych. Porównał patrona Księdza Biskupa  – Alojzego Gonzagę, który pielęgnował zadżumionych, poświęcając swoje życie, do działań Księdza Biskupa w walce z epidemią serc i umysłów. Słowami Papieża Grzegorza II ks. Cabański życzył Pasterzowi, by dalej był czysty w myślach, użyteczny w słowach, aby był bliski każdemu przez współczucie, by był pokornym sprzymierzeńcem każdego, kto postępuje dobrze, ale pozostał nieustępliwy wobec grzeszników. Życzył spełnienia się woli Bożej w każdym dniu życia Solenizanta.

Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, na zakończenie, podziękował wszystkim obecnym w katedrze za przybycie, za słowa solidarności i uczczenie Niepokalanego Serca Matki Bożej. Podziękował za życzenia z okazji imienin, które już po raz ostatni obchodzi jako Biskup Ordynariusz Diecezji Włocławskiej w takich uroczystych okolicznościach, albowiem po 17 latach posługi pasterskiej, w grudniu przechodzi na emeryturę. Dziękując za życzenia, Ksiądz Biskup prosił o modlitwę za kapłanów i kandydatów do kapłaństwa.

Po końcowym błogosławieństwie przedstawiciele Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, jako jedna z wielu delegacji, przekazali życzenia w imieniu całej społeczności szkolnej. Życzenia wygłosiła Agata Ligowska, a pamiątkowy album o naszej szkole wręczył Szymon Pałczyński, uczniowie klasy II A LO.

Treść życzeń długoszaków:

To jest prawdziwa przyjaźń, osłaniać innych nawet kosztem siebie


Ekscelencjo,  Księże Biskupie Ordynariuszu!

W Dniu Imienin przynosimy Ekscelencji wraz z darem modlitwy i pamiątkowym albumem naszej szkoły ten cytat, słowa Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ten sposób pragniemy wyrazić wdzięczność za przyjaźń, którą od lat obdarzasz naszą Szkołę, troszcząc się o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży. 
Jednocześnie życzymy Księdzu Biskupowi, aby każdego dnia cieszył się zdrowiem, życzliwością oraz obfitością Bożych łask, jak również nowych inspirujących podróży, które Ksiądz Biskup będzie mógł opisać. 


Sławomira Lewandowska