Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Bp. Wiesława Meringa na zakończenie roku szkolnego

W piątkowy poranek 26 czerwca uczniowie klas 8 SP oraz klas I-III LO, wraz z dyrekcją oraz nauczycielami i pracownikami szkoły, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności wynikających z obostrzeń wprowadzonych w obliczu pandemii koronawirusa, przybyli do katedry włocławskiej, aby uroczyście Mszą Świętą o godz. 9.00 zakończyć historyczny rok szkolny 2019/2020.

Na początku Eucharystii ksiądz dyrektor Jacek Kędzierski powitał wszystkich, którzy przybyli złożyć dziękczynienie Panu Bogu za wszelkie łaski, które pomimo trudów epidemii dopomogły szczęśliwie zakończyć mijający rok szkolny 898 uczniom Długosza, począwszy od przedszkola, a kończąc na uczniach klas maturalnych LO. Ksiądz dyrektor podziękował gospodarzowi matki kościołów diecezji, księdzu kustoszowi Michałowi Krygierowi, za gościnę w murach prześwietnej bazyliki katedralnej. Słowa wdzięczności skierował on również pod adresem głównego celebransa dzisiejszej ofiary ołtarza, ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa nadmieniając, iż to już ostatnie zakończenie roku szkolnego z Jego Ekscelencją w roli ordynariusza Diecezji Włocławskiej. Nie zabrakło również ciepłych słów pod adresem rodziców, uczniów i nauczycieli, którzy koniec końców odnieśli zwycięstwo w starciu z nową rzeczywistości szkolną, jaką była konieczność przejścia na nauczanie zdalne wymuszone zagrożeniem epidemiologicznym.

Homilia wygłoszona przez Jego Ekscelencję była swoistą analizą obecnie panującej sytuacji społecznej oraz refleksją nad rzeczywistością ukształtowaną przez epidemię COVID-19. Sam ksiądz biskup zwrócił uwagę na fakt, iż mimo wielu życiowych doświadczeń jakich zaznał na swej drodze, reorganizacja życia społecznego, a także i religijnego, przerosła jego najśmielsze wyobrażenia. Odniósł się on do obchodów Triduum Paschalnego, w którym mogło uczestniczyć tylko 5 osób, i nawiązał w ten sposób do pokory jaką winien wykazać człowiek w obliczu życiowych zmagań. Uwydatnił on również problemy związane z brakiem namacalnego kontaktu z drugim człowiekiem, który jak mawiał Arystoteles jest istotą społeczną i potrzebuje nieustannie doświadczać nowych społeczności językowych, kulturowych czy towarzyskich aby w pełni się rozwijać. Ordynariusz włocławski odniósł się w tym punkcie co centralnego charakteru wspólnoty Kościoła-Chrystusa, z którym wierni zacieśniają więzi wspólnoty gromadząc się przy ołtarzu –  symbolu jedności i dziękczynienia za otrzymane łaski.

Ksiądz Biskup przypomniał również bolesne obrazy tego okresu związane z kryzysami w rodzinach, a wynikające z problemów w cierpliwym wypełnianiu funkcji małżeńskich oraz rodzicielskich. Wspomniał również o najbardziej doświadczonej przez epidemię grupie społecznej – osobach starszych pozostawionych samym sobie. Przypomniał nam o ofierze życia wielu kapłanów, którzy nie zważając na zagrożenie własnego życia, odważnie nieśli miłosiernego Chrystusa tam, gdzie inni obawiali się dotrzeć ze względu na pandemię, i niejednokrotnie przypłacili to życiem. Nawiązując do przesłania zawartego w dzisiejszej Ewangelii, Jego Ekscelencja uczulił zebranych na życiowe pokusy, które oddalają nas od drugiego człowieka. W kontekście nadchodzących wakacji zachęcił on zebranych na Eucharystii do ożywienia praktyki poznawania lektury Pisma Świętego, w szczególności zgłębiania mądrości zawartych w Nowym Testamencie. Biskup włocławski przypomniał zebranym, że zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również wychowywanie prawych i światłych obywateli, którzy bez względu na to gdzie rzuci ich los, zawsze będą w stanie odnaleźć i wytrwale podążać tą właściwą dla nich drogą.

Na zakończenie Mszy Świętej przyszedł czas na wyróżnienia dla uczniów ZSK, którzy odznaczyli się wybitnymi zasługami na polu szkolnym. Pasterz Diecezji w ramach podziękowania za ich ciężką pracę i niezłomną wytrwałość w zdobywaniu wiedzy oraz realizowaniu w swoim życiu powołania przykładnego chrześcijanina, wręczył pamiątkowe medale absolwentom szkoły podstawowej oraz liceum. Uhonorowani tymi zaszczytnymi laurami zostali następujący uczniowie:

Kacper Antosik (IIIA LO) za wzorowy udział w wypełnianiu misji katolickiej szkoły,

Adam Piętowski (IIIC LO) za najwyższe wyniki w nauce w cyklu edukacyjnym 2017-2020,

Aleksandra Pikulska (IIIB LO) za najwyższą frekwencję w cyklu edukacyjnym 2017-2020,

Tomasz Wojciechowski (8a SP) za wzorowy udział w wypełnianiu misji katolickiej w II etapie edukacyjnym,

Aleksandra Babis (8a SP) za najwyższe wyniki w nauce w II etapie edukacyjnym.

Na zakończenie tej jakże podniosłej uroczystości, w bardzo dojrzałych i przenikliwych słowach zawierających odniesienia do religijnego aspektu historycznego w naszej Ojczyźnie, słowa podziękowania w imieniu wspólnoty szkolnej skierowali pod adresem księdza biskupa tegoroczni maturzyści – Kacper Antosik oraz Aleksandra Lewandowska (IIIA LO). Ksiądz biskup podziękował zebranym za wyrazy sympatii pod swoim adresem. W ramach podsumowania pouczył on zebranych, iż wyłącznie poprzez prawdę i moralność możliwe jest pełne wyrażenie osobowości człowieka przed światem, gdyż tylko ta droga gwarantuje uniknięcie zawiści, chamstwa i przemocy o których tak wiele słyszymy w dzisiejszym świecie. Ordynariusz włocławski przypomniał również o postawie umiłowania Ojczyzny i jako przykład jej duchowego bogactwa, w krótkich, acz pełnych w swym merytorycznym przekazie słowach, wspomniał o 3 kluczowych w roku pandemii wydarzeniach: 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II oraz wyczekiwanej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego. Jego Ekscelencja życzył długoszakom powodów do dumy wynikającej z faktu, iż mają przywilej uczęszczania do szkoły promującej wartości kształtujące człowieka bogatego duchem, silnego moralnością oraz sprawnego intelektem.

Szczególne słowa podziękowania za uświetnienie oprawy tej historycznej mszy św. należą się grupie instrumentalno-wokalnej pod kierownictwem pana Tomasza Centkowskiego, w skład której weszli: Weronika Frąckiewicz (IIA LO – skrzypce), Julia Rawska (IA LO – gitara), Marta Bielawska (IIC LO), Daria Kamińska (IIB LO), Wiktoria Kaszuba (IIB LO), Wiktoria Miłkowska (IC LO), Michalina Siekacz (IA LO). Wyrazy wdzięczności należą się również panu Krzysztofowi Jabłońskiemu za szczegółową fotorelację z tego wydarzenia.

Jakub Kostrzewski

Skip to content