Zakończenie roku szkolnego ósmych klas szkoły podstawowej

W piątek, 26 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 w pięknej auli Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, wobec spoglądających z okazałych portretów zasłużonych dla Szkoły postaci: biskupów i absolwentów z Patronem Szkoły na czele, uczniowie dwóch klas ósmych wraz ze swoimi wychowawcami – panią mgr Ewą Bieniek i panem mgr. Piotrem Chodołą, uroczyście zakończyli drugi etap edukacyjny szkoły podstawowej. Niektórym ósmoklasistom towarzyszyli rodzice, ale liczba uczestników uroczystości  była ograniczona ze względów sanitarnych. Z tego względu również okna były pootwierane, wszyscy zdezynfekowali ręce, a twarze zasłonili maseczkami.

Poczet sztandarowy  wprowadził Sztandar Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, w obecności którego odśpiewaliśmy hymn państwowy, a potem, dla wielu z tego grona po raz ostatni, hymn Szkoły Długosza. W śpiewie towarzyszył nam szkolny chór pod batutą p. Piotra Becińskiego.

Głos zabrał dyrektor szkoły ks. dr Jacek Kędzierski, który dziękował uczniom za wspólne lata w „Długoszu”, ich dobre wyniki i sukcesy, rodzicom za dobrą współpracę oraz wychowawcom i nauczycielom za ogromny wkład pracy w edukację i kształtowanie charakterów młodych ludzi, szczególnie utrudnionym w ostatnim okresie pandemii koronawirusa. Ksiądz Dyrektor  uświadomił, do jak nowoczesnej szkoły uczęszczali dzisiejsi absolwenci. Szkoły, w której nowe technologie, a ich ewidentnym przykładem są interaktywne tablice w każdej klasie już od 2008 roku, stosowane są na co dzień. Szkoły, która jednocześnie jest wierna tradycji i chrześcijańskim wartościom. Ks. Jacek Kędzierski wyraził nadzieję, że walory Szkoły Długosza pomogą podjąć ósmoklasistom decyzję o wyborze liceum Długosza jako szkoły ponadpodstawowej.

Nadeszła chwila podsumowania II etapu edukacyjnego. Jak już w innym tekście wspomniałam, ten rocznik ósmoklasistów tworzył się od Roku Jubileuszowego Szkoły 2015/2016. Roku, w którym obchodziliśmy 600-lecie urodzin ks. Jana Długosza oraz Jubileusz 100-lecia założenia Szkoły. Szkołę Podstawową ósmoklasiści kończą też w roku wyjątkowym, co podkreślił w swoim dzisiejszym słowie w katedrze ksiądz biskup Wiesław Mering- rok 2020 przyniósł jubileusz 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II, 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, nie tylko nieszczęsną pandemię koronawirusa. Wśród trzydzieściorga siedmiorga ósmoklasistów aż dwudziestu dwoje uzyskało średni  wynik 4,75 i więcej i odebrało świadectwa z wyróżnieniem i biało-czerwonym paskiem. Dwadzieścia trzy osoby zasłużyły na ocenę wzorową zachowania. Wyróżnieni ósmoklasiści nagrodzeni zostali Dyplomami,  Listami Gratulacyjnymi oraz książkami, a jedną z nich stanowił wydany w tych dniach pamiątkowy album „Nasz Długosz to młodości szkoła…”. Dodatkowo, sześcioro laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty otrzymało przesłane z Bydgoszczy statuetki Laureata. Kiedy wszyscy ósmoklasiści odebrali świadectwa z rąk Dyrektora Szkoły, ks. Jacek Kędzierski podziękował za udział w uroczystości, życzył uczniom satysfakcjonujących wyników egzaminu ósmoklasisty, trafnych wyborów szkoły ponadpodstawowej, a przede wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

Sławomira Lewandowska

Skip to content