Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020

W dniu 31 lipca 2020 r. ogłoszono tegoroczne wyniki egzaminu ósmoklasisty. Egzamin ten jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musiał do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

Średnie wyniki w kraju z poszczególnych przedmiotów przedstawiają się następująco: 

  • z egzaminu z języka polskiego ósmoklasiści w Polsce uzyskali średnio 59 proc.,
  • z matematyki – 46 proc.,
  • z języka angielskiego – 54 proc.,
  • z języka niemieckiego – 46 proc.,

Mimo wyjątkowo trudnego roku ze zdalnym nauczaniem, ósmoklasiści-długoszacy wszyscy przystąpili do egzaminu i dobrze sobie z nim  poradzili. Z egzaminu z języka polskiego ósmoklasiści naszej szkoły uzyskali średnio 71,68 %, z matematyki – 70,22%, z języka angielskiego – 71,94 %, z języka niemieckiego – 91 % .

Z całego egzaminu najlepsze wyniki uzyskała Aleksandra Babis z klasy 8a – średni wynik – 92,33%, która pisała cały egzamin. Notabene, Ola otrzymała już medal za najlepsze wyniki w cyklu edukacyjnym, wynikiem egzaminu potwierdziła więc swój status prymusa. Gratulacje!

Średni wynik szkoły- 71,62%.

W tym roku średni wynik z matematyki został poprawiony o prawie 8 punktów procentowych.

Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty podany był wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego przedmiotu egzaminacyjnego.

  • Wynik procentowy określa odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za rozwiązanie zadań z danego przedmiotu.
  • Wynik centylowy określa odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Przykład: Uczeń, który z języka angielskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 72% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 28% zdających. Wynik centylowy umożliwia każdemu zdającemu porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.

Uczniowie indywidualnie odebrali zaświadczenia o wynikach egzaminu w reżimie sanitarnym w sekretariacie szkoły, by w ramach rekrutacji zanieść je do wybranych szkół ponadpodstawowych.

Wszystkim Ósmoklasistom oraz ich Nauczycielom gratulujemy wyników egzaminu! 

Absolwentom Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza życzymy trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Sławomira Lewandowska

Skip to content