Wyniki matur i wręczenie świadectw dojrzałości 2020

Abiturientom rocznika 2020 przyszło zmierzyć się z egzaminami maturalnymi w wyjątkowych i trudnych warunkach. Długo wyczekiwanym dniem był 11.08.2020 r. , w którym poznali wyniki egzaminu dojrzałości.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza ukończyło 79 abiturientów. Maturę zdało 77 tegorocznych maturzystów (co stanowi  97,5%), a 2 będzie miało egzaminy poprawkowe we wrześniu. Jedna osoba poprawiać będzie j. polski, druga matematykę.

Długoszacy najlepiej zdali języki obce. Z języka angielskiego na poziomie podstawowym osiągnęli średni wynik 87% (średnia kraju dla LO wynosi 77%), a na poziomie rozszerzonym 70% (w kraju 62%).  12 zdających rozwiązało arkusz z poziomu podstawowego w 100% poprawnie. Z języka niemieckiego na poziomie podstawowym uzyskali średni wynik 89% (w kraju 63%), a na poziomie rozszerzonym 89% (w kraju 63%). Również matematyka wypadła bardzo dobrze. Średni wynik z poziomu podstawowego to 75% (średnia kraju 58%) w tym 5 zdających z wynikiem 100%, a z poziomu rozszerzonego 60% (w kraju 44%). Nie gorzej wypadł j. polski. Z poziomu podstawowego osiągnęli wynik 67% (średnia kraju 56%), a z rozszerzenia 69% (średnia kraju 60%).

W przypadku pozostałych przedmiotów wyniki w przeważającej mierze także były wyższe niż średnie wyniki dla LO w kraju.

Naszym tegorocznym maturzystom gratulujemy sukcesów i życzymy realizacji planów edukacyjnych na wymarzonych studiach.

Urszula Brykalska

Skip to content